2019. szeptember 15., vasárnap

Hírek a múltból 26.: Spanyol kém a komáromi várban

1881 decemberében a komáromi helyőrség két tisztje letartóztatott egy különösen viselkedő külföldit. Gyanújuk szerint az illető kém volt, aki az erődítésekről készített feljegyzéseket. És hogy ki volt a titokzatos külföldi és mit csinált Komáromban? A posztból kiderül!Spanyol kém a komáromi várban. A komáromi várban pár nap előtt két tiszt uriasan öltözött idegent vett észre, ki rajzolgatott valamit. Midőn a tisztek feléje közeledtek, a papirt hirtelen zsebébe rejtette és tovább akart menni, de a tisztek visszatartották. Az elfogottat katonái hatóság elé állították. Bevallotta, hogy Don Miguel Rivera a neve, spanyol alattvaló és hogy a spanyol hadseregben kapitányi rangot viselt, de megszökött. Zsebeiben megtalálták a vár részletes leírását és rajzait. Hogy mi a szándéka, azt nem akarta megmondani. A komáromi katonai hatóság a spanyol kémet átadta az ottani rendőrkapitányságnak, ahonnét kellő felügyelet alatt Budapestre szállították.  
Politikai Ujdonságok 1881.12.17 
A komáromi várban elfogott állítólagos spanyol kém, dón Miguel Rivera iratait a fővárosi rendőrség hamisaknak ismerte fel és igy alapos a gyanú, hogy Don Miguel Rivera e nevét és származását valahol a passzussal együtt szerezte. Az útlevélben ugyanis Rivera 27 évesnek és szőke hajúnak van mondva, mig az elfogott őszbe vegyült hajú és 45 év körüli. Egy igazoló jegyet is találtak, melyet a franczia útlevél alapján Svájczban állítottak ki. Azt hiszik, hogy nem spanyol, hanem franczia szökevény lehet, mert bár tud spanyolul beszélni, de a franczia nyelvet sokkal jobban, sőt igazi franczia táj kiejtéssel beszéli. Az elfogott azt állítja, hogy ő valóságos spanyol származású. Politikai vétség elkövetése miatt hazájából Francziaországba, innen Svájczba és Bécsbe menekült. Becs környékén sokáig tartózkodott, s innen Pozsonyba, majd vasúttal Óvárra utazott, hol pénze elfogyván, gyalog Győrbe s innen Komáromba ment. Komáromban a katonai hatósághoz azon kérelemmel fordult, hogy mint volt karlista-kapitánynak eszközöljenek ki részére a vasúton Budapestre való szabad utazó jegyet. A katonai hatóság a helyett, hogy kérelmét teljesítette volna, letartóztatta. A fogoly tagadja, hogy rajzokat vett volna fel a várról, bár ő — diszfestő lévén — ezt tehette volna. Papírjaira csakis haszontalan jegyzeteket tett. A főkapitányság a donnál leendő mikénti eljárás iránt, a belügyminisztériumhoz fordult.  
Politikai Ujdonságok 1881.12.21 
Kém, a ki nem kém. A komáromi várban elfogott állítólagos spanyol kémet már szabadon bocsátotta a fenyitő bíróság, kiderülvén, hogy Don Miguel semmi rosszban nem törte fejét s voltaképen nem is spanyol, hanem Nantesből való franczia, a ki csak a spanyol karlistáknál szolgált. A franczia konzul is oly adatokat kapott Nantesből a bécsi követség utján, hogy minden aggodalom nélkül visszaadhatták neki szabadságát, annál inkább is, mert a nála talált térképek és rajzok annyira hasonlítanak a komáromi várhoz, mint a kutágas a toronyhoz.  
Politikai Ujdonságok 1881.12.28

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése