2019. december 21., szombat

A Nagy Háború hősi halottja: Sebestyén Sándor

Sebestyén Sándor 1895 december 25-én született Sebestyén Kálmán mészáros és Sohonyai Terézia gyermekeként. A polgári életben mészárossegédként dolgozott, minden bizonnyal a családi vállalkozásban. Az I. világháborúban tizedesként szolgált a cs. és kir. 12. gyalogezred I. zászlóaljának 2. századában. 1915 végén sebesülten került Miskolcra, a 2. számú megfigyelőállomás* kórházába. Itt hunyt el 1915 december 21-én, négy nappal a 21. születésnapja előtt. Halálának okaként mellhártyaizzadmányt jelölt meg a veszteségi lista.


Haláláról az alábbi hírt  közölte a Komáromi Ujság 1915 december 23-i száma: 
Hősi halál. Mint részvéttel értesülünk, Sebestyén Sándor, a 12. gyalogezred káplárja, életének legszebb idejében, az északi harctéren szerzett sulyos sebében egy hónapi szenvedés után hétfőn éjjel a miskolci kórházban meg­halt. A kórház távirata épen akkor érkezett a gyászhírrel, midőn lesújtott hozzátartozói a Ko­máromba való áthelyezése iránti kérvényt el akarták küldeni.
Sebestyán Sándort hazai földben temették el,  december 23-án. Sírhelyének sorsáról nincs információm. Emlékét az észak-komáromi református templomban elhelyezett emléktábla őrzi. 

A család által kiadott gyászjelentése megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében:


* A megfigyelőállomások (Beobachtungstation) a hátországban kialakított katonai kórházak voltak, amelyeket részben a fertőző betegsében szenvedő katonák megfigyelésére és karanténba zárására hoztak létre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése