2013. szeptember 7., szombat

Képeslap 2. "Instruktió"



Ezt a képeslapot 1909 március 15-én, hétfőn adták postára Komáromban. A címzés és az üzenet a következő:

Tek. Hermann Sándor úrnak Budapest VIII Ker. Szent Királyi utc. 36. fszt.

Elérkezett b. névnapja alkalmával fogadja Kedves Sándor bácsi a legjobb Kívánságom és szívélyes üdvözletem. Adjon az és Sándor bácsinak tartós életet és legjobb egészséget, hogy még számos éven Keresztül megélhesse e napot, úgy a saját mint K. családja, nem Különben az én legnagyobb örömömre is. Isten éltesse soká!

Itt küldöm egyúttal szakaszunk csoport fölvételét is.

Csókolja mindnyájukat
Károly

Az előlapra is került egy rövid szöveg: 18. Helyőrségi Kórh. „instruktiója” 1909


A csoportképen szám szerint 36 katona látható, szinte valamennyien az egészségügyi csapat (Sänitatstruppe) buzérvörössel hajtókázott sötétzöld zubbonyát és kékszürke (a valóságban fekete) pantallóját viselik. Néhányukon jól megfigyelhető az 1853 M utászkard, az egészségügyi katonák lőfegyvert ugyanis 1862 óta nem viseltek. Ez a csapatnem végezte a sebesültek összegyűjtését a háborúban, békeidőben a helyőrségi kórházak kiszolgálása volt a feladatuk.

Középütt, világoskék kétsoros zubbonyban egy katonaorvos foglal helyet rendfokozata szerint ezredorvos, vagyis százados. Mellette az eü. csapat két tisztje ül, egy százados és egy főhadnagy, két oldalukon az altisztek és a tisztesek helyezkednek el. Legelöl két kürtös és két szakács látható.

A csoport közepén helyet foglaló százados minden bizonnyal a kórház mellé beosztott (18-as számú) szanitéckülönítmény parancsnoka. A sematizmus szerint ebben az időben a komáromi alakulat élén Ignaz v. Nátly (avagy nemes Nátly Ignác) I. osztályú százados állt, tehát valószínűleg őt látjuk a képen is. A mellette ülő főhadnagy - ugyancsak a sematizmus szerint - nem nagyon lehet más, mint Romulus Maniu. Sajnos az orvostisztet nem lehet egyértelműen beazonosítani.

A kép minden bizonnyal az északi városrészben álló, azóta már lebontott katonakórház - hivatalos nevén 18. Helyőrségi Kórház (Garnisonsspitäl No. 18) - udvarán készült, amit a képeslap felirata is megerősít. Ebben az időben 27 ilyen intézmény működött a Monarchia területén, mindegyik élén egy I. osztályú főtörzsorvos (katonaorvos ezredes) állt.

Az előlapon jelzett "instruktio" magyarul valószínűleg a parancskihirdetést takarja, feltehetőleg egy ilyen alkalommal lett fényképen megörökítve az "együtt álló" alakulat.

A lap hátulján érkezési postabélyegző is található, eszerint Budapestre már a rákövetkező nap, 16-án megérkezett a képeslap, Hermann Sándort tehát már jóval a március 18-án esedékes Sándor nap előtt elérte a jókívánság. A VIII. kerületi Szentkirályi utca 36. alatt ma ez a ház áll, talán ugyanaz , mint 1909-ben.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése