2013. szeptember 24., kedd

Oskar Parmann gyalogsági tábornok


Oskar Parmann 1844 június 20-án született az itáliai Mantovában. A marburgi kadétiskola, majd a klosterbrucki műszaki akadémia elvégzése után 1863-ban hadnaggyá nevezték ki a a cs. kir. 76. (von Paumgartten) gyalogezredhez.


Pályafutásának főbb állomásai:

1866-ban csapattisztként harcol az itáliai hadszíntéren

1866.11.01 főhadnagy

1867-68 folyamán a Hadiakadémián tanul, majd Bécsben szolgál a vezérkarnál

1871-72 részt vesz Erdély térképészeti felmérésében (III. katonai felmérés)

1872.05.01 százados

1872-75 között a temesvári katonai parancsnokságon szolgál, illetve az ottani kadétiskolában oktat taktikát

1875
novemberében Bécsbe vezénylik, a vezérkar táviróhiavatalához, majd a boszniai megszálló haderő tábori posta-, és távíróhálózatának kiépítésén dolgozik

1879.11.01
őrnagy

1880-ban a vezérkar táviróhivatalának vezetője

1883.11.01 alezredes

1886.11.30-án ezredessé nevezik ki

1887-89 között a cs. és kir. 59. (Rainer főherceg) gyalogezred egyik zászlóaljának parancsnoka (Trientben majd Salzburgban)

1889-91 között a cs. és kir. 76. (von Treuenschwert) gyalogezred parancsnoka Pozsonyban

1892.05.15-én vezérőrnaggyá nevezik ki

1891-95 között a grazi 43. Landwehr-dandár parancsnoka

1896.04.30-án altábornaggyá nevezik ki

1895-99 a 32. gyaloghadosztály parancsnoka Budapesten

1899-1903 a hadsereg lőiskolájának főszemlélője, valamint a törzstiszt-jelölteket elbíráló bizottság elnöke

1904.10.29-én gyalogsági tábornokká és a 
cs. és kir. 12. gyalogezred ezredtulajdonosává nevezik ki valamint valóságos titkos belső tanácsosi címet kap

1903-1911 a cs. kir. Landwehr helyettes főparancsnoka

1911 nyugdíjba vonul


1916 január 12-én hal meg Bécsben.


Kitüntetései:


Vaskoronarend I. osztálya

Lipót Rend lovagkeresztje

Katonai Érdemkeresztje

Signum Laudis a Katonai Érdemkereszt szalagján

Signum Laudis vörös szalagon

Hadiérem

Jubileumi Érem a fegyveres erők számára

Tiszti Szolgálati Jel II. osztálya

cs. és kir. valóságos belső titkos tanácsos

Felhasználi irodalom:

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (http://www.biographien.ac.at/oebl)

Kais. Königl. Militär-schematismus (több évfolyam)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése