2013. október 4., péntek

Hírek a múltból 2. Kényszerleszállás

A két világháború közti időszakban rendszeresnek eseménynek számított az északi szomszédunk felől végrehajtott berepülés, légtérsértés.
A csehszlovák légierő gépei legtöbbször felderítést hajtottak végre, légifényképeket készítettek a katonai objektumokról és egyéb fontos létesítményekről. Mivel a trianoni békediktátum értelmében Magyarország nem tarthatott fenn légierőt, a légtérsértőket nem lehetett sem elfogni, sem elriasztani (a Légügyi Hivatal, vagyis a rejtett légierő bevetéséről természetesen szó sem lehetett). A berepülők azonban néha ilyen-olyan okok miatt a földre kényszerültek magyar területen. Az ilyen esetek miatt születhetett az alábbi 1929-ből származó felhívás:

Hirdetmény.

Több ízben előfordult, hogy a határkerületben leszállt idegen állambeli repülőgépek (köztük katonai is) a mezőn dolgozó magyar állampolgárok, illetve a környék lakossága segítségével és közreműködésével tértek vissza saját államuk területére. Figyelmeztetem a lakosságot, hogy a határkerületben kényszerleszállást végrehajtó idegen állambeli repülőgépeket (főleg katonai repülőgépeket)az elrepülésben önhatalmúlag elösegiteniök nem szabad, hanem udvarias, de határozott fellépéssel hassanak oda, hogy az ilyen repülőgépek saját államuk területére mindaddig vissza nem térhetnek amíg az illetékes szervek (vámőrség, rendőrség, csendőrség) közegei a helyszínre nem érkeznek. Az illetékes szervek (csendőrség, rendőrség, vámőrség) adott esetben sürgősen értesítendők. 

Komárom, 1929. november hó 30-án.

Rendőrkapitányság.
Komárommegyei Hírlap  1929 december 14. 

Hasonló felhívás 1933-ból:

Jelenteni kell a leszálló repülőgépeket . 

 

A hatóságok elrendelték, hogy leszálló repülőgépekről azonnal jelentés kell tenni mindenkinek, aki ilyen leszállást észlel, a hely lehető pontos megjelölésével a legközelebbi rendőri, csendőri, katonai hatóságnak vagy községi vezetőségnek. A leszálló gép utasaival természetesen a legérzékenyebben kell bánni, baleset esetén segítségükre kell sietni, de felszállásnál addig segédkezni nem szabad, inig hatósági közeg meg nem jelent a leszállás helyén.

Komárommegyei Hírlap 1933. március 18.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése