2014. január 18., szombat

A Nagy Háború hősi halottja: Falk Ödön

Falk Ödön, a m.kir 30. budapesti honvéd gyalogezred 9. századának 19 esztendős hadnagya 1914 utolsó napjaiban Szabadkán hunyt el. A Komáromi Ujság az alábbi cikkben tudósított Falk hadnagy haláláról 1915 január 14-én:


Elesett hős. Falk Ferenc derék, polgártársunkat és családját mélyen lesújtó gyász érte. Forrón szeretett, szép reményű fia Falk Ödön a 30-ik honvédgyalogezred hadnagya, ki a déli harctéren vitézül harcolt s első sebesüléséből felgyógyulva, újbol a haza védelmére sietett, a harctéren szerzett súlyos betegsége folytán élte tavaszán, 19 éves korában múlt évi december 29-én a szabadkai kórházban meghalt . Általános osztatlan részvét környezi a megszomorodott családot, mely a gyászesetről az alábbi jelentést bocsátotta ki :

Alulírottak úgy a maguk, valamint az egész rokonság nevében is fájdalomtól, szivük mélyéig sújtva tudatják, hogy a forrón szeretett és felejthetetlen kedves fiú, testvér, sógor és rokon Falk Ödön a 30-ik gyalogezred hadnagya 19 éves korában, a déli harctéren, — első sebesüléséből felgyógyulva, — nehéz küzdelmek után súlyos betegsége következtében, 1914 évi december hó 29 én, a szabadkai kórházban meghalt. Drága halottunkat — míg a komáromi sírkertbe nem helyezhetjük — Szabadkán, 1914 évi december hó délután fél 3 órakor helyeztük az evangélikus szertartás szerint nyugalomra. Komárom, 1915. évi január hó 4-én. 

Gyermek ifjú voltál, szép hazádért haltál, jutalmat a hősök, deli leventék közt, Mennyekben találtál! 
Isten veled! Nyugodjál békében! 

Falk Ferenc, Szombath Irén az elhunyt szülei. Irén és férje Paku Gyula, Katinka és férje Bárdossy Lajos és kis leányuk Évike, Feri és neje Rigó Csilla és kis leányuk Csilluka, Kálmán, Vanda testvérei, sógornői, illetve sógorai.


Szabadka város halotti anyakönyvéből kiderült, hogy a hadnagy tífusz következtében hunyt el. Hamvai nem sokáig maradtak a szabadkai temetőben, ugyanis 1916 januárjában a családja engedélyt kért a helyi hatóságoktól, hogy fiuk testét exhumáltathassák és Komáromban újratemessék. Az iratanyag szerint erre megkapták az engedélyt, tehát Falk Ödön nagy valószínűséggel ma is Komáromban nyugszik - remélhetőleg sírja még ma is megtalálható valahol. Emlékét a déli városrész I. világháborús hősi emlékműve és az észak-komáromi evangélikus templom emléktáblája őrzi.
Frissítés: a Komáromi Ujság 1916 február 17-i számában a következő információ olvasható:
[...]hősi halált halt Falk Ödön m kir. honvédhadnagyot a mult héten helyezték örök nyugalomra a komaromi ev.[angélikus] sírkertben[...]

Falk hadnagy végül hazatért.

A szabadkai levéltárból származó adatokért Molnár Tibor levéltáros kollégának szeretnék köszönetet mondani!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése