2014. szeptember 29., hétfő

(Rövid)Hírek a múltból 7.

Ezúttal három, a helyi sajtóban megjelent hírt közlök, különféle korokból és különféle témákban.

Felszólitás 


a honvéd tiszturakhoz

Komáromban alakul egy huszár osztály az Atila(sic! - szerk.) huszárok neve alatt. Huszárokra nagyon is szorulunk. A huszár pedig mit sem ér, ha fegyvere - különösen ha kardja nincs.
Én tüzér és szekerészeti altiszteimtől a kardokat mind elszedetem és a huszároknak kiszolgáltatom. Kérem a honvéd tiszturakat, segítsenek a mennyire az egyesektől kitelik, és adjon egy kardot, kinek kettő van. Az Atila huszárok, kik vágynak velünk harczolni, nevökben ismétlem kérésemet. Át vétetnek a kardok nyugtatvány mellett nálam vagy Fekecs János őrnagy urnál. - Pisztolyokat is veszünk, ha adnak.

tüzér-alezredes

Komáromi Értesítő 1849 február 28.

Ágyúszállítás 

 

A helybeli cs. k. szertüzérségi parancsnokság egy átiratában az iránt tudakozódott a városi hatóságnál: alkalmasak-e a nagy — dunai hajó — és kis Dunán álló lábashidak a vár felszerelésére a napokban érkezendő 13 db 21 fontos hátultöltő ágyú átszállítására? A polgármester — a hidbizottság jelentése és javallata alapján — azt válaszolta: hogy bár hidaink nem ily rendkívüli terhek számára épitvék, az ágyúkat mindamellett megbírnák: de azok átszállításának más módoni lehetségesitése mégis kívánatos volna, — tekintve hogy egy-egy ilyen ágyú kocsijával és az eléje fogandó 6 — 8 lóval mintegy 100 — 120 mázsát nyom, mely roppant teher a hajóhíd egyes osztályait egylábnyira lenyomja, miáltal a másik hídosztályra való felkapaszkodáskor a hídban károk okoztathatnak. Ha ezen eshető károkért a katonai kincstár felelősséget vállal, az ágyúk átszállítása egyenként, s az egyéb közlekedés kizárása mellett — akadálytalanul megtörténhetik.


Komáromi Lapok 1871 április 8.Hűtlen tisztiszolga.


Staub Kristóf közhuszár, mint tisztiszolga Komáromban teljesített katonai szolgalatot. A mult héten betört Schell Zoltán huszárszázados lakására, honnan fehérnemüket rabolt el. Bűnös tettét annál könnyebben hajthatta végre, mivel a százados a betörés ideje alatt Budapesten tartózkodott. Amikor hosszas nyomozás után már-már kiderítették a betörő kilétét, a hűtlen szolga megsejtette a veszélyt és revolverrel hasba lőtte magát. A betörő katonát súlyos sérülésével a mentők a győri közkórházba szállították, felépüléséhez kevés a remény. A bírósági eljárás folyamatban.


Komárommegyei Hírlap 1931 május 9.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése