2015. január 3., szombat

Hírek a múltból 9: Komáromi népfölkelők levele Przemyslből


Száz évvel ezelőtt íródott az a levél, amelyet a körülzárt przemyśl-i várban rekedt komáromi népfölkelők küldtek a Komáromi Lapok szerkesztőségének. Az üzenetben egyebek mellett 37, komáromi és környékbeli katona neve és lakcíme szerepel. Mivel az orosz ostromzár miatt a posta csak légi úton juthatott ki az erődből, a bent tartózkodók egy közös levélben, a helyi sajtó útján próbálták értesíteni hozzátartozóikat. 
Sajnos a levélírók (talán csak a cenzúrának szóló) optimizmusa alaptalannak bizonyult - 1915. március 23-án az élelmiszerből kifogyott védősereg megadta magát, az osztrák-magyar katonák hadifogságba kerültek.
Komáromi népfölkelők levele Przemyslből

Egy egyszerű sárga borítékú levelet kaptunk a tegnapi napon, amely kedvesebb nekünk mindennél. Ezt a levelet, amelyet meghatottsággal olvastunk végig, a körülzárt Przemyslt hősiesen védő komáromi népfölkelőink írták, kik messze tőlünk, az ostrom elülő zaja után lámpavilág mellett rótták annak betűit és gondolataik elszálltak hozzánk, Komáromba, hol sok háznál fog örömöt szerezni e levél.
Mit írnak a hősök?
Azt írják, hogy  a bevehetetlen vár védelmében a komáromi népfölkelők is hősiesen harcolnak, azt írják, hogy jó egészségben vannak és … néhány nap múlva a büszke vár előtt szabad lesz az út.
Örül lelkünk, midőn a levelet olvassuk.  Örvendezünk, hogy a komáromiak ott is vitézül harcolnak és jól eső érzéssel veszünk a levélből tudomást, hogy egészségesek, és nagy büszkeségre gyűlünk, hogy az oroszhad fogcsikorgatva ismét elkullogni lesz kénytelen a vár alól.
Adja az Isten, hogy vitéz véreink reménye minél gyorsabban valóra váljon.
Nemcsak a miénk ez a levél, hanem az egész városé. Álljon itt ezért egész terjedelmében:
Przemysl, 1915. jan.3.

Tekintetes Szerkesztőség!

Ismerve a tek. szerkesztőségnek a komáromiak iránt mindenkor tanúsított jóindulatát, mély tisztelettel kérem a tek. szerkesztőséget az alábbiak közlésére.
Ugyanis immár 55 napja, hogy Przemysl büszke vára a második ostromzár alatt van, melynek védői között mi komáromiak is hősiesen kitartunk s hozzátartozóinkat a posta közlekedés szünetelése miatt egyáltalán nem értesíthetjük hogylétünk felől.
Azért a várparancsnokság engedélye folytán a repülőgéposztály vállalta ez idő tartama alatt azon díszes feladatot, hogy leveleinket továbbítja, még pedig úgy, hogy innen X…-be repülőgépen megy a levél, hol postára adják, s úgy továbbítják Magyarországra leveleinket.
Hála a mindenhatónak, jó egészségben megvagyunk s szívesen tűrünk még néhány napig, amikor Przemysl vára felszabadul a második ostromzár alól.
Nagyon örülnénk, ha a tek. szerkesztőség ezúton hozná tudomására hozzátartozóinknak hogylétünket és e névsort a Komáromi Lapok-ban leközölné.

Decsi István Megyercsi utca
Bajkai Sándor Mátyás utca 6.
Boldoghy Antal Hosszu utca 31.
Mészáros Ferenc Könyök utca 4.
Kaczbek József Könyök utca 6.
Nagy Ferenc Víz utca 18.
Takács József Zöldfa utca
Kövér János Erzsébetsziget
Hitczer Károly Halász utca 3.
Odor István Rákóczi utca 29.
Petrovics István Városmajor
Szalai János Kis utca 6.
Tóth János gépész Újváros
Mórocz Lajos Királypüspök utca 28.
Lukács Zsigmond Szekér utca
Máté Antal Erzsébetsziget
Mészáros János Mester utca 24.
Csonka János Királypüspök utca 45.
Horváth Lajos Kiscsapó utca 18.
Márkusz Gábor Megye utca 3.
Broczky Sándor Vágdunasor 34.
Nagy Ferenc Nagyérsor 7.
Rácz János Csillag utca 4.
Deáki Kálmán Pandaló utca 13.
Édes Sándor Hosszú utca
Péntek Lajos Rákóczi utca
Csernánszky János Szekér utca
Pálfi János várerőd
Tölts András Mátyás utca
Ivicsics András (Haasz és Mádi cég)
Szigeti Károly földmivesiskola
Szabó Gyula Bana
Tilkovszky Gusztáv Almásfüzitő
Reichenthál József Ógyalla
Lichtenstein Mór Bokrospuszta
Krausz Bernát Kamocsa

Szeretett hazánk szent és igazságos ügyéért szenvedünk, azért erősen hisszük, hogy nem fogja a tek. szerkesztő úr szerény kérésünket megtagadni.
Isten vezérelje mindnyájunkat minél előbb haza Komáromba!

Mély tisztelettel:
Krausz Manó
népfölkelő őrmester


Eddig a levél, amelyet, mondanunk is felesleges, a legnagyobb örömmel közöltünk le, sőt a vidéken lakó népfölkelőink hozzátartozóit az elöljáróságok útján értesítettük is.
Hős véreinknek mi is fogunk a jövő hét elején levelet küldeni, amelyben Komárom üdvözletét tolmácsoljuk majd nekik. Biztos módunk van arra, hogy a levelet meg is kapják.  Levelünkben szívesen engedünk teret a családtagok részére, megjegyezvén, hogy az írni szándékozók csak a nevüket és néhány szóból álló üzenetet írhatnak.
Akik írni akarnak, a Komáromi Lapok kiadóhivatalában vasárnap délelőtt 11-12 és hétfőn délután 6-7 óra között jelentkezzenek. Levelünkhöz semmiféle más levél nem mellékelhető.

Komáromi Lapok 1915. január 23.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése