2015. április 4., szombat

A Nagy Háború hősi halottja: Dr. Krausz Richárd

Dr. Krausz Richárd 1880-ban született, az orvosi hivatást választotta életpályájának. Az I. világháborúban a m. kir. 14. (nyitrai) honvéd gyalogezred III. zászlóaljában teljesített szolgálatot segédorvosként (a korban a katonaorvosoknak külön rendfokozati megnevezésük volt, a segédorvos a XI. rangosztályba tartozott, tehát hadnagyi rendfokozatnak felelt meg). Dr. Krausz 1915. április 4-én hunyt el, harctéri szolgálatteljesítés közben. Vitéz Németh (Deisler) Károly tábornok, aki a háború alatt az ezred parancsnokaként szolgált, 1927-ban kiadott, az alakulat I. világháborús történetét feldolgozó művében így emlékezett meg Dr. Krausz Richárd haláláról:
Ekkor állottunk a húsvéti ünnepek előtt; mindenki azt gondolta, hogy most hosszab ideig vége a kínszenvedésnek. Az öröm korainak bizonyult, húsvét napján jött a parancs gyors elindulásra. Mielőtt útra keltünk volna egy szomorú eset történt: Dr. Krausz segédorvos hirtelen összeesett és egy óra múlva meghalt; szívszélhűdés érte, ott temettük el a révhelyi állomás közelében. A derék, szorgalmas orvosom elvesztése nagy csapás volt. 


Révhely (Zábrigy) ma Kárpátalján, a nagybereznai járásban található, nem messze a szlovák határtól. Dr. Krausz Richárd hamvait ismeretlen időpontban hazaszállították, jelenleg az észak-komáromi Zsidó temetőben nyugszik. Emlékét az észak-komáromi zsidó temető ravatalozójában álló emléktábla is őrzi.


A jelvény fotójáért köszönet Szanyi Miklósnak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése