2016. június 23., csütörtök

(Rövid)hírek a múltból 14.

Dragonyosok Komáromban

A tavaszi csapat-kihelyezések alkalmából a 11. dragonyos ezred egy századát Szombathelyre helyezte át a hadvezetőség.  A dragonyosok e százada lóháton teszi meg az utat előbbi állomáshelyéről Stockerauból Szombathelyre és e hó 18-án Komáromba érkezik, honnan egy napi pihenés után folytatja utját Győr felé.

Komáromi lapok 1912. március 9.

Öngyilkos tüzér


Rajcsányi Lajos a helyben állomásozó 15. hadosztály-tüzérezredben szolgáló köztüzér pénteken este kilenc óra tájban Ujkomárom állomáson, az Érsekújvár felé induló vegyesvonat elé vetette magát. A személyzet csak ma reggel vette észre, amint az öngyilkos tüzér holtteste ott feküdt a sinek mentén. A vonat a szó szoros értelmében elvágta a nyakát Rajcsányinak, akinek a holttestét beszállították a helyőrségi kórház tetemházába.

Komáromi lapok 1912. február 17.
 Halálozás

Halálozás. Nemes Miscsevics Gerő ny. vezérőrnagy, a Lipót-rend, Vaskorona-rend, a Katonai Érdemkereszt stb. tulajdonosa Bécsben 84 éves korában elhunyt. Miscsevics Gerő, mint ezredes a háború előtti időben parancsnoka volt a komáromi háziezrednek : a volt cs. és kir. 12. gyalogezrednek. Halálát három leánya s nagy rokonság gyászolja.

Komárommegyei Hírlap 1937. december 18. 

A magyarosított névforma Gregor Miščević-et takarja (1854.09.20-1937.12.13), aki ezredesként 1904 és 1909 között volt a 12. közös gyalogezred parancsnoka.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése