2016. július 3., vasárnap

Königgrätz

Ma van a königgrätzi csata 150. évfordulója. Az összecsapásban részt vett a komáromi 12. gyalogezred is, ezért itt a blogon is szeretnék röviden megemlékezni az eseményekről. A csata lefolyására és következményeire nem térnék ki, akit mélyebben érdekel a téma, az Bencze László munkájából tájékozódhat.

A komáromi ezred a IV. hadtestbe tartozott, az esztergomi 26. (Mihály nagyherceg) és a graz-i 27. tábori vadászzászlóaljjal együtt alkották a Brandenstein-dandárt, amelyet Friedrich Hermann von Brandenstein vezérőrnagy (1808-1884)  parancsnokolt.

Königgrätznél jelen volt Vilmos főherceg is, a 12. gyalogezred ezredtulajdonosa, aki az Északi Hadsereg tüzérfőnökének tisztét töltötte be, a csatában meg is sebesült.


A tizenkettesek három zászlóalja részt vett június 29-én a schweinschädel-i ütközetben, majd július 3-án a königgratz-i csatában. A negyedik zászlóalj Olmützben látott el helyőrségi szolgálatot.

A 12. gyalogezred első hősi halottja ironikus módon a korábbi parancsnok, Leopold Kreysser von Kreyssern ezredes volt, aki 1859 óta vezette az alakulatot, ebben a hadjáratban azonban  egy gyalogdandár parancsnokává nevezték ki. 1866 június 28-án Skalitznál esett el, miközben személyesen vezette rohamra katonáit.

A források alapján a tizenkettesek az alábbi veszteségeket szenvedték el a harctéren:

Schweinschädel június 29

Összveszteség: 1 tiszt és 32 katona. Ebből elesett 3, eltűnt 7 katona, megsebesült egy tiszt és 13 katona, további kilenc legény sebesülten fogságba esett.

Königgrätz július 3

Összveszteség: 24 tiszt, 549 katona és egy ló. Ebből elesett 3 tiszt és 48 katona, eltűnt 1 tiszt, 141 katona és 1 ló, megsebesült 17 tiszt és 201 katona, továbbá sebesülten fogságba esett 3 tiszt 127 legénnyel, illetve 32 katona sértetlenül került ellenséges kézre.

A halottak száma valószínűleg magasabb volt, a feljegyzések szerint ugyanis az ezred hat tisztje halt meg Königgrätznél, feltehetőleg a sebesülten fogságba esett három tiszt nem sokkal élte túl a csata napját. A porosz őrizetben elhunyt legénységi állományú sebesültekről nem találtam adatot.

A csatamezőn ma is igen sok emlékmű és sírhely található. Kevesen tudják idehaza, hogy a komáromi gyalogezrednek is van ott emléke. A homokkőből faragott, sebesült római harcos ábrázoló szobrot 1867 július 7-én avatták fel. Az emlék Máslojedy faluban található.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése