2016. szeptember 30., péntek

Hírek a múltból 15.: Vízigyakorlóterek Komáromban

 A múlt század elején Komárom környékén rendszeresen zajlottak kisebb-nagyobb katonai gyakorlatok, szárazon és vízen egyaránt. A hatóságok hirdetésekben jó előre igyekeztek tájékoztatni a lakosságot, a balesetek elkerülése végett. Alább egy ilyen, vízen végzett gyakorlatokra figyelmeztető hirdetmény olvasható, 1910-ből.


Vizigyakorlóterek Komáromban

A Komárom szab. kir. város rendőrkapitányi hivatala a következő hirdetményt teszi közzé:

Komárom szab. kir. város rendőrkapitánya közzé teszi, hogy a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 6471/II 1910. számú rendeletével közölte, hogy a Komáromban állomásozó cs. és kir. 13.-ik utászzászlóaljnak az idén is 2 vízi gyakorlóhelye van és pedig: az egyik gyakorló tér a Dunán Ujszőny közelében a jobb part mentén az ugynevezett monostori erőd alatt; a másik gyakorló tér A Vág folyó torkolati szakaszán. Mindkét gyakorló térre nézve pedig a monostori erődön, illetve a közuti Vághíd középső mezején a gyakorlatok tartama nappal vörös színű zászló, éjjel fehér fényű lámpa kitűzésével jeleztetik. A fentebbiekben megjelölt helyeken a gyakorlatok folyó évben is március hó közepétől szeptember hó végéi, általában a köznapokon délelőtt 6 - 11 óra és délután 2 - 5 óra között fognak tartatni. Ezen gyakorlatok akadálytalansága az élet, vagyonbiztonság érdekében a hajók (tutajok) részéről a következő óvórendszabályok követendők: 
1. A Dunán lefele menő gőzösök a gyakorló térnél való elhaladás alkalmával mérsékelt sebességgel (hajózási rendszabályok 39. c. 5.  pontja) járva s a jobb parttól legalább 150 méterre távolmaradni tartoznak. 
2. Ereszkedő hajók és tutajok lehetőleg az Erzsébet sziget közelében tartsanak irányt, s a gyakorlatok tartama alatt a gyakorló téren ki ne kössenek. 
3. A gyakorlótértől lefelé eső jobbparton kikötni szándékozó hajóknak és tutajoknak csakis az ujvárosi pályaudvaron alul szabad kikötniök. 
4. A partról való vontatás a szóban forgó partrészeken csak oly időben teljesíthető, midőn gyakorlatok nem tartatnak. 
A Vágon evezős hajók és tutajok a gyakorlatok idejében a gyakorlótéren ki nem köthetnek, a partról való vontatás pedig a gyakorló tér mentén csak oly időben teljesíthető, midőn gyakorlatok nem tartatnak. Aki a fentiekben megállapított óvórendszabályok ellen vét, a hajózási rendszabályok 24. §-a szerint minősülő és a 114. § szerint büntetendő kihágást követ el, a kárt okozó vizi jármű tulajdonosa pedig a katonai kincstárnak teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Komáromi Lapok 1910. március 5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése