2017. szeptember 18., hétfő

A Nagy Háború hősi halottja: Hittrich Jenő

Hittrich Jenő 1897 augusztus 2-án született Komáromban, régi felvidéki evangélikus családban, Hittrich Viktor és Térfi Anna gyermekeként. Édesapja jó nevű órásmesterként működött a városban, egyik nagybátyja Ödön, a fasori evangélikus gimnázium igazgatója volt. Ő maga a komáromi bencés gimnáziumba járt, ahol 1915 júniusában jeles eredménnyel érettségizett, rendes (nem hadi) érettségi vizsgán.
A továbbtanulni szándékozó ifjút felvették a Királyi József Műegyetemre, a Gépészmérnöki Karra. Minden bizonnyal jó teljesítményt nyújtott, ugyanis - mint a Komáromi Ujság is hírt adott róla - 1916 márciusában elnyerte a MÁV 1000 koronás tanulmányi ösztöndíját. Még ugyanebben az évben bevonult katonának.


Műszaki előképzettségére való tekintettel egy műszaki alakulathoz került, a cs. és kir. 5. árkászzászlóalj 6. századához. Itt mint rajparancsnok szolgált egyéves önkéntes címzetes szakaszvezetői rendfokozatban. Ennek az alakulatnak a kötelékében halt hősi halált 1917 szeptember 18-án a Bainsizzai fennsíkon vívott harcokban.

Halála után I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremre terjesztették fel, de végül csak a II. osztályút ítélték meg neki. A felterjesztésben az alábbi két haditett szerepelt:


1917. szeptember 9 és szeptember 18-a között a 8. lövészezred szakaszán, Bregtől

(sajnos ezt a települést nem sikerült pontosan beazonosítanom - BF)
keletre a 895-ös magassági ponton folyamatos ellenséges tűzben végzett kavernaépítés során, mint részlegvezető igen bátran viselkedett, különösen a szeptember 14-15-i ütközetnapon.

1917. június 26 és augusztus 31 között a 11. gyaloghadosztálynál Volhíniában, Vojninnél egy aknarendszer kiépítése során az ellenség tüzében bátran végzett szakadatlan és energikus munkájával példát mutatott a legénységnek, mint megbízható és hatékony vezető.
 
Haláláról a helyi sajtó az alábbi rövidhírben számolt be (az alakulatot tévesen ezrednek nevezi):

Hősi halál. Súlyos csapás érte Hittrich Viktor komáromi órásmestert és nejét. Szép reményekre jogosító fia Hittrich Jenő az 5. számú szappeur ezred egyéves önkéntes szakaszvezetője az olasz harctéren folyó hó 18-án életének 20-ik évében hősi halált halt.
Komáromi Ujság 1917 október 4.

Hittrich Jenőről még az evangélikus egyház egyetemes közgyűlésén is megemlékeztek:

1917 szept. 18-án pedig Hittrich Jenő műegyetemi hallgató, az 5. sappeur-ezred önkéntes szakaszvezetője, szüleinek szemefénye, az ifjúi erények mintaképe, nagy reményekre jogosító életének 19. évében a banisizzai harczokban hősi halált halt.

Evangélikus Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1917. november 8

Hittrich Jenő emlékét az észak-komáromi evangélikus templom emléktáblája őrzi.

Köszönet a segítségért Batalka Krisztina főlevéltárosnak (BME Levéltár)!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése