2017. augusztus 31., csütörtök

Műtárgy: Dr. Toóth Zsigmond: Mesél a csend

Dr. Toóth Zsigmond (1879-1928) pályafutásának nagy részét Komárom város szolgálatában töltötte. Az I. világháborúban tartalékos tisztként frontszolgálatot teljesített a veszprémi m. kir. 31. és a m. kir 302. honvéd gyalogezredek kötelékében. A háború végén főhadnagyként szerelt le, megkapta a Signum Laudist, valamint a Károly Csapatkeresztet. 1919-ben áttelepült Dél-Komáromba, ahol 1922-ig helyettes polgármesterként működött, majd városi tanácsnokként dolgozott tovább. Elnöke volt az Ifjúsági Egyesületnek társelnöke a Vasutas Körnek, és presbitere a református egyháznak. 1928 október 13-án hunyt el, sírja a dél-komáromi temetőben található.


A háborús évek alatt Dr. Toóth Zsigmond számos verset írt. Ezek egy részét 1923-ban nyomtatott formában is megjelentette. Az Engländer Ferenc tatai nyomdájában készült kötet ötvennégy költeményt tartalmaz. Dr. Toóth verseit bajtársai emlékeinek ajánlotta. Az eleve kis példányszámban megjelent kiadvány ma már könyvritkaságnak számít.


Egy kis ízelítő a  kötetből:
A bádog kulacs

Őrmester úr kora reggel
Adja ki a parancsot:

Kurucz András népfelkelő
Három muszka fogolylyal
A San hidat rendbehozni
Induljon el azonnal!

Kurucz András a muszkákkal
Nagy lassan elballagott,
Valahol - csak ő tudja hol -
Megtölté a kulacsot.
Lengyel vutki, erős vutki
És még hozzá komisz is,
Amire a híd elkészült,
Elkészült az öreg is,
Már a lábán se tud állni...
Három muszka összenéz:
Itt az idő hazamenni
A vacsora régen kész.
Okos közös gondolatot
Rögvest közös tett követ,
S hazafelé a századhoz
Imígy ért be a menet:
Két muszka közt harangozik
Dúdolgat Kurucz uram,
Harmadik muszkánál hátul
A szuronyos puska van.

Másnap a kihallgatáson:
Vén gazember mit művelt!
Nem szégyenli, hogy magát a 
Sárga földig itta kend?
S hozzá, mikor a kezében
A szuronyos puska van!...
- "Pedig én a pálinkának
Színét se láttam uram!"

Az udvaron egy szép árnyas
Görbe szilfa derekán,
Kikötve lógg és nyög, izzad
Öreg Kurucz - vén zsivány...
(Pedig hát igazat mondott
Ő kelme a rapportban,
A a snapsznak színét se látta
A - bádogos kulacsban).

1915

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése