2021. október 20., szerda

A Bródzsák


Nem várt helyen, a korabeli budapesti sajtóban akadtam rá arra a két hírre, amelyek a komáromi 12. gyalogezred tábori újságjáról a Bródzsákról számoltak be. Maga a cím a kenyérzsák német nevéből, a Brotsack-ból származik, némileg "magyarosítva" az eredeti kifejezést. Az Elektronikus Periodika Adatbázisban a lap két számára is sikerült rábukkannom. Ezek 1917 május 2-án és 3-án jelentek meg 13-as és 14-es sorszámmal. Az újság elvileg naponta jelent meg, tehát az első számot valószínűleg 1917 április 20-án adták ki. A kézzel írt lapot legalább négy példányban sokszorosították, és az I. zászlóalj mindegyik százada kapott egyet-egyet. A Bródzsákot Gömöri Jenő tartalékos zászlós (február 1-től t. hadnagy) szerkesztette, aki az újság "impresszumában" Gömörgő néven szerepelt. A két rajzoló, Ledérffy és Von Karl kilétét homály fedi, s a két ismert lapszám egyikében sincsenek rajzok. Az EPA-ban szereplő két példányon kívül több számról egyelőre nincs tudomásunk, így az sem ismert, hogy a lap összesen hány kiadást ért meg, az azonban biztosnak tűnik, hogy a Pesti Hírlap jóslatával ellentétben nem lett belőle hadosztály újság.
A rövidke lapszámok részint a rendes sajtóból átvett információkat közöltek, de az alakulat belső hírei is helyet kaptak benne. Így értesülhettek az olvasók áthelyezésekről, előléptetésről, vagy éppen sebesülésről. Úgy tűnik, hogy állandó rovatként szerepelt a napi menü is. Eszerint 1917. május 2-án az I. zászlóalj bab és árpalevest kapott marhahússal és kukoricakása főzelékkel, vacsoraként kávé és 1/2 liter bor járt. E mellett fel lehetett vételezni (faszolni) a kenyér és dohányadagot is. A következő nap ebédre krumplileves volt marhahússal, majd savanyú babfőzelék, de vacsorára már csak kávét kaptak a bakák.

— (A Bródzsák.) Valahol az orosz fronton, jó komáromi fiuk mulattatására tábori újság készül, a neve: Bródzsák. A kis lapocskának az a nevezetessége, hogy mindennap megjelenik és a lövészárokban készül. A szerkesztőségi, kiadóhivatali é,s nyomdai helyisége „a 3-ik század, linké flüglijén, a 76-ik és 77-ik traverz közt" van. A kihordással nincs sok baj, mert minden kompánia kap egy ingyen példányt „menázsiosztáshoz". A Bródzsák szerkesztője Gömöry Jenő zászlós, munkatársa mindenki, aki valami jó hirt hoz. A lapocska verseket, tréfákat, de komoly híreket is közöl. Majdnem minden számban karrikatura viditja a bakatársaságot. Nemrégiben az árokban járt a hadosztályparancsnok, akinek megtetszett az eleven lapocska és most ugy lehet, hogy a 12-ik gyalogezred tábori újságja előlép hadosztály újsággá. 

Pesti Hírlap, 1917. június 21.

(..Bródzsák",) Künn, a galíciai fronton, nyolcvan lépésnyire az orosztól, egy a maga nemében egyedülálló újság jelenik meg Bródzsák címen; Gömöri Jenő zászlós szerkeszti az érdekes, részben komoly, részben humoros tartalmú újságot a 12. császári és királyi gyalogezred bakái részére. A lap képekkel, rajzokkal jelenik meg és az egyetlen ilynemű újság, a mely magában az árokban Íródik és ott is jelenik meg, még pedig naponként, egy-két-három oldal terjedelemben, indigópapirral sokszorosítva. A szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomdahelyiség. a int a lap fején olvasható: a 3. század balszárnyán, a 76. és 77. traverzek között van. Az újság tanulságos és szórakoztató olvasmánya derék komáromi bakáinknak. 

Budapesti Hírlap, 1917. június 21. 

A két fennmaradt lapszám az Elektronikus Periodika Adatbázisból:Kérem, hogy ha valakinek van tudomása további lapszámokról, vegye fel velem a kapcsolatot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése