2021. november 13., szombat

Fénykép 23.: Távírász tizedes

A mai bejegyzésben egy Fritz Pál által készített portrét vizsgálunk meg. A felvételen
eg
gyalogos tizedes látható, békebeli kék zubbonyban. A mellkasán egy távírász ügyességi jelvényt láthatunk. Ezt a teljesítményjelvényt 1906-ban vezették be, a cs. és kir. távíróezred állományán túl azok a gyalogos és lovas katonák is viselhették, akik sikerrel teljesítették a távírász tanfolyamot lezáró vizsgát. Ennek alapját a Morse-abc ismerete jelentette, de természetesen el kellett sajátítani a rendszeresített szikratávíró, a tábori telefon, valamint az optikai távjelző berendezések használatát is. A jelvény jelenléte egyszersmind megadja a kép kormeghatározásának alsó határát, amely - mint fentebb is olvasható - 1906. 

A gallérhajtóka színárnyalata kevéssé tér el a zubbonyétól. Ebben ez időszakban három gyalogezred részei állomásoztak Komáromban. Ezek közül kettő, a 83. és a 12. "háziezred" legénysége egyaránt sötétbarna hajtókát viselt, ezt a képre nézve kizárhatjuk. A harmadik alakulat a cs. és kir. 76. (von Salis-Soglio) gyalogezred részére ellenben csukaszürke hajtókát rendszeresítettek, amely nevével ellentétben inkább kékes árnyalatú volt. A felvételen létható tizedes tehát ennek az alakulatnak a tagja lehetett. 1906-ban ez ezred III. zászlóalja állomásozott a városban, majd a következő évben a IV. zászloalj váltotta fel, amely 1908-ban azonban végleg elhagyta Komáromot. E szerint a felvétel legkésőbb 1908-ban készülhetett. A szakirodalom szerint a Mager Ottó műhelyét átvevő Fritz Pál 1910-ig működött fényképészként Komáromban. Fotótörténeti érdekességgel azonban a vizitkártya verzója szolgál. A műterem címeként ugyanis Duna utca 35. van feltüntetve. Mager műterme a Duna utca 40 alatt működött, Fritz felvételeinek többsége is itt készült, ezek verzóin ugyanez a cím olvasható. Én eddig ezt az egyetlen fotót ismerem Duna utca 35. jelzéssel. Fritz feltehetőleg működése utolsó éveiben költözni kényszerült. Ezt alátámasztja egy másik általa készített fotó, amelyen már Duna utca 6. van feltűntetve címként. Utóbbi felvétel biztosan 1908 után keletkezett, ez lehetett tehát Fritz Pál utolsó műtermének címe.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése