2018. október 31., szerda

Hírek a múltból 23.: Indítvány

A Komáromi Ujság 1918 október 31-i számában közölt híreket az előző nap megtartott városi közgyűlésről.  Indítványok hangzottak el a Nemzeti Tanácshoz való csatlakozás ügyében, illetve Wekerle Sándor volt miniszterelnök vád alá helyezése is szóba került. A harmadik indítvány, amelynek szövegét az alábbiakban közlöm, a haderővel volt kapcsolatos.

INDÍTVÁNY.
Mondja ki Komárom thjf. szab. kir. város törvényhatósági bizottsága, hogy sürgős átiratban fordul a komáromi katonai állomásparancsnoksághoz az iránt, hogy miután Magyarország elvált a darabokra szakadt Ausztriától, s ennélfogva megszűnt köztük minden közösség, úgy az intézményekben, mint a nyelv használatában, intézkedjék, hogy
1. a volt közös hadsereg helyi raktáraiban levő készletek, fegyverek és felszerelések semmiféle parancsra se adassanak át, illetve szállíttassanak el az ország határán kívülre, hanem azok a le számolásig itt őriztessenek mint a magyar állam tulajdonai,
2. a parancsnoksága alá tartozó öszszes kincstári épületekről a németnyelvű feliratokat, mint amelyek az önérzetes magyar nép érzületét bántják s hivatásuknak egy olyan helyőrségben, amelynek a legénysége nagyrészt magyar anyanyelvű, amúgy se felelnek meg, azonnal távolíttassa el, illetőleg cseréltesse ki az önálló Magyarország hivatalos nyelvén : a magyar nyelven írott feliratokkal.
Tisztelettel benyújtja :
Vargha Sándor.
A közgyűlés mindhárom indítványt egyhangúlag elfogadta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése