2018. november 15., csütörtök

A cs. kir. 9. sorgyalogezred ezredtörténete

Az osztrák-magyar haderő alakulatairól számos történeti mű született. Az összefoglalóan
ezredtörténeteknek nevezett munkákat jellemzően a 19. század közepétől kezdték kiadni, természetesen német nyelven. A szerző általában az alakulat egyik tisztje volt, de egyes ezredek kívülállót bíztak meg a feladattal: Gustav Amon von Treuenfest például közel húsz különböző gyalog-, és lovasezred ezredtörténetét állította össze az 1870-es évek végétől. Érdekességként megemlíthető, hogy a komáromi 12. gyalogezred történetét feldolgozó, 1877-80-ban megjelent kétkötetes munka szerzője János Szalvátor főherceg volt.
Az ezredtörténeteket általában az adott alakulat hadkiegészítési központjául szolgáló településen adták ki, de számos ilyen kötet Bécsben illetve Prágában jelent meg. Éppen ezért figyeltem fel arra, hogy a cs. kir. 9. sorgyalogezred első ezredtörténeti munkáját Komáromban adták ki 1866-ban.
A cs. kir. 9. gyalogezred ezredtulajdonosa ebben az időben gróf Procop Hartmann-Clarstein altábornagy volt, a legénységet Galíciából kapta, Stryj város hadkiegészítési körzetéből. 1863 és 1867 között az alakulat Komárom helyőrségébe volt beosztva.
Az ezredtörténet összeállításának az apropóját az alakulat fennállásának 140. évfordulója adta, mivel az ezred alapítása 1725-ben történt. A kötet szerzője az ezred egyik századosa, August Netoliczka volt. Netoliczka egyébként 1854 óta szolgált tisztként a kilenceseknél, 1859-ben Magentánál sebesülten francia fogságba esett, helytállásáért utóbb a hadiékítményes Katonai Éremkereszttel tüntették ki. Nem sokkal az ezredtörténet befejezése előtt, 1865 október 8-án a szerzőnek Komáromban fia született, aki a keresztségben az Oskar Franz Josef nevet kapta. A következő év nyarán kitört a porosz-osztrák háború, a 9. gyalogezred is elhagyta Komáromot. Netoliczka százados sosem tért vissza: 1866 június 27-én Nachod-nál  számos katonájával együtt hősi halált halt. A kötet kinyomtatását a Siegler-testvérek, Antal és Mihály végezte, akik 1848 májusa óta működtettek nyomdát a városban. A német nyelvű, 374 oldalas munka teljes címe magyarul: A császári-királyi 9. gróf Hartmann-Clarstein sorgyalogezred története az 1725-ös megalakítástól az 1865. év végéig. 
Apró érdekesség, hogy a szerző (és műve) szerepel Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái című munkájában, Netoliczka Ágoston néven. Mint tudvalevő, Szinnyei komáromi volt és bár 1865-ben Pozsonyban él, valószínűleg visszajárt a városba, így akár ismerhették is egymást Netoliczka századossal.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése