2021. március 6., szombat

A Nagy Háború hősi halottja: Dr. Osztoics István

A ráckevei születésű Dr. Osztoics István az esztergomi bencés gimnáziumban végzett. 1903-ban
Esztergomban feleségül vette Csupics Zsófiát, akitől öt gyermeke született. Mindketten görögkatolikus vallásúak voltak, a feleség apja, Csupics Emil Esztergomban g.k. lelkészként szolgált. Osztoics 1911-ben került Komáromba, a helyi pénzügyigazgatóság fogalmazói állásába (korábban Beregszászon működött ugyanebben a munkakörben). 

A háború kitörésekor bevonult, 1915-ben azonban tragédia érte: 43 éves felesége március 6-án elhunyt. Osztoics István a gyász letelte után - valószínűleg gyermekei érdekét is szem előtt tarva - ismeretlen időpontban újranősült, felesége nevét azonban nem sikerült kiderítenem.

A családot azonban ismét tragédia érte: Dr. Osztoics István, a m. kir. 314. honvéd gyalogezredhez beosztott népfelkelő főhadnagy 1917. március 6-án hősi halált halt a román fronton. A sors különös játékaként pontosan két évvel felesége halála után esett el. 

A Komáromi Ujság az alábbi nekrológot közölte róla:

Hősi halál. A komáromi kir. pénzügyigazgatóságnak gyásza van Osztocs István dr. népfölkelő főhadnagy, pénzügyi segédtitkár a haza védelmóben f. hó 6 án a román harctéren hősi halait halt.

A megboldogult segédtítkár hat évvel ezelőtt kerüli városunkba, hol szerény modoráért nemcsak tisztviselőtársai, de ismerősei is becsülték. Hűséges és nem hétköznapi tehetségű tisztviselő volt. Az általános mozgósításkor vonult be a katonasághoz, hol szintén felebbvalói rokonszenvének örvendett. Osztoics István dr. e hó 6 -án egy magaslaton, miközben felderítőszolgálatot végzett, haslövést kapott, melybe egy óra alatt elpusztult. Halála előtt teljes eszméleténél volt a felesége halála folytan teljes árvaságra jutó négy kis gyermekének sorsa foglalkoztatta.

Kegyelettel őrizzük emlékét !

Dr. Osztoics István népfelkelő főhadnagyot posztumusz a Vaskoronarend III. osztályával tüntették ki.  Második felesége özvegyen maradt, később Szentendrén élt, az ottani görögkatolikus elemi iskola igazgatójaként dolgozott. Mivel a család elköltözött Komáromból, Dr. Osztoics István neve ma egyik komáromi háborús emlékművön sem olvasható. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése