2021. március 28., vasárnap

Nyilatkozat háborús szolgálatról

Ebben a bejegyzésben egy 1941-es keltezésű dokumentumot szeretnék bemutatni. A szép kézírással papírra vetett okmány egy igazolás, amelyet Sulacsik Lajos (1874-1950), a m. kir. pénzügyigazgatóság komáromi kirendeltségének munkatársa állított ki Freier Bertalan számára, a nevezett I. világháborús szolgálatáról.

Tekintve, hogy a világháború káoszba fulladó végnapjaiban számos katonai alakulat iratanyaga megsemmisült, a  korszakban az ehhez hasonló okmányok kiállítása bevett gyakorlatnak számított a szolgálati idő igazolása céljából. Ebben az esetben Freier egykori századparancsnoka, az akkor népfelkelő főhadnagyként szolgáló Sulacsik állította ki a dokumentumot "tiszti becsületszavára és lelkiismeretére való hivatkozással". Az aláírás hitelességének igazolására a helyi katonai parancsnokság állomástisztje, Huttinger László főhadnagy ellenjegyezte és lepecsételte az iratot. 

Hogy Freiernek mi célból volt szüksége a  dokumentumra, azt nem tudjuk. Izraelita származásúként feltételezhetőleg valamiféle kedvezményt igyekezett megszerezni a háborús szolgálat igazolásával, mivel az egyre szigorúbb zsidótörvények életbe lépése egyre inkább ellehetetlenítette a hazai zsidóságot. Freier Bertalan további sorsáról sajnos nem sikerült információkat találnom.

A nyilatkozat szövege az alábbi:

 Nyilatkozat

Alulirott Sulacsik Lajos számvevőségi főtanácsos, volt népfelkelő főhadnagy, jelenleg e.e. gyalogsági őrnagy /:született 1874 év Komárom, atyja Sulacsik Lajos, anyja Valentin Karolina :/ Komáromi lakós, tiszti becsületszavamra és lelkiismeretemre való hivatkozással igazolom, hogy Freier Béla Bertalan váci /: kisvasas pusztai:/ lakós született 1892 Zsolnatarnó /: Trencsén megye :/ atyja Freier Sámuel, anyja Kellermann Stefánia /: Fanni :/ a m. kir. veszprémi 31/III. népfelkelő gyalogzászlóalj 3-ik századában századparancsnokságom alatt és velem együtt mint egyéves önkéntes szakaszvezető, majd őrmester, mint szakaszparancsnok helyettes 1916 február 15 - 1916 augusztus 6-ig a görci hídfőben a Podgora magaslaton megvívott sorozatos harcokban tűzvonalbeli szolgálatot teljesített. Itt 1916 augusztus 6-án olasz fogságba esett.

Komárom, 1941 december hó 3.

Sulacsik Lajos

számvevőségi főtanácsos

volt népfelkelő főhadnagy, 

jelenleg e.e. gyalogsági őrnagy, 

mint volt m. kir. veszprémi 31/III. népf.

gyalog zászlóalj 3.-ik századának

volt parancsnoka

Az aláírás valódiságát igazolom.

Komárom, 1941. évi december hó 4.-én.

Huttinger főhadnagy

állomástiszt


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése