2021. július 26., hétfő

Portré 4. Karl von Kaysersheimb

Kayserheimb őrnagy (MNM)
A Magyar Nemzeti Múzeum online katalógusában találtam ezt a szép felvételt, amely a hátulján olvasható felirat szerint 1868. június 21-én készült és Karl von Kayserheimb hadiműszaki őrnagyot ábrázolja. 

Bár pályafutásában Komárom csak egy rövid, alig két éves megállót jelentett, ennek apropóján azért  érdemes arra, hogy egy kicsit jobban megismerjük életét és katonai pályafutását. 

Karl von Kaysersheimb Budán született 1825. szeptember 2-án egy cs.kir. postamester fiaként. A bécsi mérnökkari akadémia elvégzése után 1843-ban alhadnagyként kezdte szolgálatát a cs. kir. 32. sorgyalogezredben. Az alakulat kötelékében vett részt az 1848/49-es itáliai hadjáratban, majd 1849-ben immár főhadnagyként a mérnökkarhoz (Ingenieur-Corps) vezényelték, majd a következő évben elvégezte a hadiműszaki tanfolyamot. A következő években Budán, Zágrábban és Mantovában szolgált mérnökkari tisztként, a helyi erődítési igazgatóságokon. Részt vett Póla és Rastatt erődítéseinek megtervezésében, utóbbi helyen erődítési igazgatóként is szolgált 1860-61-ben. 

1862-ben őrnaggyá léptették elő, és a hadiműszaki ezredbe helyezték át. Az alakulat kötelékében vett részt az 1866-os porosz-osztrák háborúban. 

Komáromba 1867 áprilisában érkezett, mint a cs. kir.  1. hadiműszaki ezred 1. zászlóaljának parancsnoka.  A csapat a Monostori Erődben volt elhelyezve. Kaysersheimb őrnagyot 1869 februárjában helyezték át innen, hogy részt vegyen a hadimászaki csapatnem újjászervezésében. 

Több különféle beosztást töltött be például a Cattaróban működö hadosztályparancsnokság műszaki főnöke volt, de részt vett az akkor új technolóának számító dinamittal folytatott hazai kísérletekben is. 

1873-ban visszatért Komáromba: alezredesként lett az erődrendszer erődítési igazgatója, és az év novemberében ezredesi kinevezése is itt érte. 1874-től a bécsi katonai műszaki akadémián oktatott erődépítészetet. 

1878-ban a 25. gyalogdandár parancsnokaként vett részt a boszniai okkupációban. Az itt mutatott teljesítményéért a Lipót-rend hadiékítményes lovagkeresztjével tüntették ki, novemberben pedig vezérőrnaggyá léptették elő. 

A 13. gyalogdandár parancsnokaként hunyt el Görzben 1881. április 19-én, 56 évesen. 

Kis-sárosi Kiss Irén nevű feleségétől három gyermeke született. Két testvére ugyancsak katonatisztként szolgált, Franz nevű bátyja mérnökkari tiszt volt, és címzetes vezérőrnagyként fejezte be pályafutását. Johann Baptist nevű fivére a bécsi Hadilevéltárban szolgált őrnagyként. 

A felvétel Ferdinand Wittmann, avagy id. Wittmann Nándor műtermében készült Komáromban, a sétatéren (Klar vendéglőjének átellenében).

Karl von Kayserheimb hosszabb, német nyelvű életrajza a kuk-fortificatin.net oldalon olvasható.

A felvétel a MuseuMap oldalán található.

A fotó hátlapja (MNM)

Gyászjelentése az OSZK gyűjteményéből

Vezérőrnagyként (http://www.kuk-fortification.net)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése