2021. június 27., vasárnap

Komárom evangélikus hősi halottai az I. világháborúban

A 20. század elején Komáromban az evangélikus egyházé volt a legkisebb gyülekezet (a
görög katolikus és ortodox felekezetek csak szórványként voltak jelen). Az utolsó, 1910-es népszámláláson 728 fő vallotta magát evangélikusnak. A 700 fősre tehető közösség 13 tagja esett el az I. világháború során, legalábbis ennyi név szerepel az észak-komáromi evangélikus templomban található emlékművön. Az emléktábla felavatásáról eddig nem sikerült közelebbi adatokat találnom, de minden bizonnyal az 1920-as években kerülhetett rá sor. A felvésett nevek mellett rendfokozat és a halál éve szerepel. 

Érdekesség, hogy a listán 14 név olvasható, de közülük egy fő, Nádasdy Andor a dokumentumok szerint unitárius vallású volt (a már említett, 1910-es népszámlálás szerint mindössze két unitárius élt a városban).

A mai bejegyzés készítésekor igyekeztem mindegyik személy sorsának utánajárni, sajnos nem minden esetben jártam sikerrel. 

Ambrozy Gusztáv Civilben divatárukereskedő volt. A m. kir. 31. honvéd gyalogezredbe vonult be póttartalékosként. 1914. november 18-án a galíciai Łazy község mellett fejlövéssel a csatamezőn maradt. Mivel sorsáról biztosat nem lehetett tudni, csak 1919-ben nyilvánították holttá.

Borcsiczky Béla, Dr. Szegeden született 1891-ben, a Komáromban a bencés gimnázium első négy osztályát végezte, édesapja bíróként dolgozott a városban. Történelem-földrajz szakos tanár lett Budapesten, ígéretesesn induló történészí pályáját azonban a háború kettétörte. A cs. és kir. 2. tiroli vadászezred egyéves önkéntes őrvezetőjeként 1914 októberében sebesülten orosz fogságba esett, ahol 1916-ban elhunyt. 

Falk Ödön A m. kir. 30. honvéd gyalogezred 19 esztendős hadnagya 1914. december 29-én, a szabadkai kórházban hunyt el tífusz következtében. Szabadkán elhantolt maradványait 1916 februárjában hazaszállították Komáromba és az evangélikus temetőben temették el. Egy korábbi bejegyzés itt olvasható róla. 

Fehér Sándor A veszteségi adatbázisok adatai alapján feltehetőleg 1889-ben született Komáromban, és a cs. és kir. 12. gyalogezred katonájaként 1914-ben orosz fogságba esett, ahol később elhunyt. 

Hittrich Jenő Komáromban született 1897-ben. A műegyetem gépészmérnök szakos hallgatója a cs. és kir. 5. árkászzászlóalj egyéves önkéntes szakaszvezetőjeként halt hősi halált 1917. szeptember 18-án. Halála után kapta a meg a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet. Róla szóló írásom itt olvasható.

Droszt Mihály honvéd az emléktábla szerint 1915-ben esett el, róla semmiféle további adatot nem sikerült felkutatni.

Magocs Péter Róla sajnos nem sikerült érdemi információkat fellelni. Feltehetőleg azonos a dél-komáromi városi emlékművön megtalálható Magócs Péterrel, aki a helyi sajtóban megjelent lista szerint a m. kir. 30. honvéd gyalogezredben szolgált, bár az evangélikus emléktábla gyalogosként hivatkozik rá, amely közös hadseregbeli alakulatra utal. A felvésett adat szerint 1918-ban halt meg. 

Matics József Az emléktábla szerint 1915-ben esett el. A veszteségi adatokban szereplő egyetlen hősi halált halt Matics Józsefet találtam, ő Csépen született 1895-ben és a cs. és kir. 12. gyalogezred katonájaként halt hősi halált 1916 novemberében. Az eltérő halálozási dátumtól eltekintve. feltehetően ő szerepel az evangélikus emlékművön.

Molnár Gyula A Komáromi Hírlap egykori szerkesztője a temes vármegyei Bánlakon dolgozott járási számvivőként. Népfelkelő hadnagyként vonult be a m. kir. 7. verseci népfelkelő gyalogezredhez. 1914. október 2-án az Uzsoki-szorosnál vívott harcokban halt hősi halált. Őt egyik veszteségi adatbázisban sem találtam meg, csupán a Komáromi Ujság közöl részleteket a haláláról.

Nádasdy Andor 1896-ban született a Zala megyei Tófejen. A komáromi bencés gimnázium kitűnően érettségizett diákja 1916 július 28-án, a 6. honvéd huszárezred tartalékos zászlósaként halt hősi halált valószínűleg a galíciai Bortnyky (ma Ukrajna) közelében. Halála előtt véghez vitt haditettéért Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki. A gimnáziumi évkönyv szerint unitárius vallású volt.

Holczhel Gyula Az 1894-es születésű komáromi katona vadászként szerepel az emléktáblán. A veszteségi adatbázis bejegyzése szerint viszont a cs. és kir. 71. gyalogezred lábadozó-osztaga volt a csapatteste, amikor 1918. augusztus 24-én elhunyt a belgrádi "Brcko" tartalékkórházban. A 71. gyalogezredet Trencsén környékéről sorozták, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű volt a legénysége, így lehet hogy Holczhel eredetileg valóban egy vadászzászlóaljnál szolgált, csak később került a szóban fogó alakulat állományába. 

Szöllősy Ferenc, ifj. A cs. és kir. 6. vártüzérezred 1895-ös születésű komáromi katonája 1918. október 20-án hunyt el az olaszországi Spiazzoban, influenza következtében.

Vaskó Balázs 1894-ben született. A harmadéves joghallgató a cs. és kir. 83. gyalogezred 6. századában  szolgált mint tartalékos hadapródjelölt. 1915. augusztus 29-én, a galíciai Zulice (ma Ukrajna) mellett.

Stempel Sámuel vártüzér, 1895-ben született Komáromban (más adat szerint Gölniczbányán). A cs. és kir. 6. vártüzérezred egyik 24 cm-es mozsárütegénél szolgáló katona 1916. november 1-én hunyt el a cs. és kir. 11/2. tábori kórházban, fejlövés következtében, Dutovlje-ben (ma Szlovénia), ott is temették el.

Köszönet Számadó Emesének és Lenkefi Ferencnek az információkért!

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése