2013. szeptember 3., kedd

Fénykép 1. Csapatutász


Ez a felvétel fotó-, és egyenruha-történeti érdekességgel is bír. A fotó Kertész Andor komáromi fényképész műtermében készült. Kertész 1927-ben váltotta ki iparengedélyét a városban, vállalkozása az Igmándi utca 14 szám alatt működött. Itt állt az ún. Szenczy-ház, sajnos ma már nincs meg, a helyén egy panelépület áll. Kertész Andor alig egy évig vezette a műtermet, ugyanis 1928-ban meghalt, a boltot özvegye vitte tovább. Mivel a kép hátulján lévő tintapecséten az ő neve olvasható, úgy tűnik, hogy ezt a képet még valóban ő készítette rövid működése alatt.  
A másik érdekesség a katona bal karján látható jelvény, ami nem más, mint az I. világháború alatt bevezetett csapatutász jelvény. Ezt eredetileg a galléron, a rendfokozati jelzések mögött viselték, azonban 1920-tól már a zubbony bal felkarján kellett hordani, méghozzá egy háromszög alakú, fegyvernemi színű posztó alátéten. 
A fényképész személye alapján jól behatárolható a kép készítésének ideje (1927-28), a csapatutász jelvény, valamint a hajtókaszín (valószínűleg zöld) szerint egy gyalogos alakulathoz beosztott műszaki katona látható a képen. Komáromban ebben az időszakban a m. kir. 3. és a 4. gyalogezred ezredközvetlen utászszázadai állomásoztak, így joggal feltételezhető, hogy a felvételen látható katona e két alakulat valamelyikében szolgálhatott. 

Felhasznált irodalom:

Számadó Emese: Új-Szőnytől Komáromig A komáromi ipar, iparosok, kereskedők és vendéglősök története (1896-1951), Komárom, 2006


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése