2023. március 4., szombat

Fénykép 25.: Csoportkép...de hol is?

Mai bejegyzésem kicsit kakukktojás, mert a bemutatott fényképet ugyan komáromi fotográfus
készítette, de nem Komáromban...de ne szaladjunk ennyire előre. 

Igen tekintélyes méretű fotóról van szó, a hátlap kartonnal együtt majdnem A3-as nagyságú. A méret indokolt, hiszen a csoportképen több, mint hetven személyt számolhatunk meg. Egy részük civil, de a többség katona, ruházatukból ítélve nagyrészt huszárok - legalábbis első ránézése ezt gondoltam. 

2023. január 29., vasárnap

Hírek a múltból 33.: Lében ezredes nekrológja

Meghalt Lében Ödön ezredes, a volt cs. és kir. 12-ik gyalogezrednek, Komárom háziezredének egykori parancsnoka.

A tulsóféli komáromi közkórházban fejezte be életét a hetven éves ösz katona. — Az állampolgárságáért folytatott küzdelmek, a létért való nehéz harcok, a sok lelkiszenvedés őrölték fel minden erejét.

Péntekre, április hó 10-ere virradó reggel meghalt a tulsófelen, a városi közkórházban Lében
Ödön ezredes, aki háziezredünknek, a 12-ik gyalogezrednek volt egykoron parancsnoka, majd a háborús években a komáromi hadkiegészítő kerületnek lett a vezetője s mint ilyen a sorozóbizottságnak volt az elnöke. Hetven éves születési évfordulójának küszöbén vette magához a gondviselés az ősz ezredest, hogy megszabadítsa a trianoni mártíromság földi szenvedéseitől.

2022. december 31., szombat

Damnatio memoriae

A damnatio memoriae kifejezést biztosan sokan ismerik - szó szerint az "emlékezet elátkozását", azaz kitörlését jelenti. Gyakorlatát már az ókori Egyiptomból is ismerjük, amikor a fáraók kitöröltették a feliratokból a nekik nem tetszó elődeik nevét, de a Római Birodalom idejében is létezett ez az eljárás. De említhetnénk a sztálini érát is, ahol a perbe fogott és kivégzett funkcionáriusokat eltűntették a fényképekről. 

Valamiért sokan szükségét érzik annak, hogy amikor a saját családi hagyatékból régi fényképeket, dokumentumokat értékesítenek, eltüntessék vagy olvashatatlanná tegyék az azon szereplő neveket. Kitüntetésgyűjtők gyakran találkoznak azzal a jelenséggel, hogy egy-egy személy kitüntetéseihez tartozó adományozó okiratokat, igazolványokat a leszármazottak kidobják, megsemmisítik, azzal az indokkal, hogy azon szerepel az egykori tulajdonos neve. 

A jelenség okainak boncolgatásába nem szeretnék belemenni, de a saját, múltat kutatói szemszögömből nézve végtelenül szomorúnak érzem ezt az eljárást, hiszen információk vesznek el általa.

A mostani bejegyzésben néhány ilyen esetet szeretnék bemutatni. 


Elsőként "Béla", aki a róla készült portrét 1889 október 2-án dedikálta. A felvétel alapján a cs.
és kir. 5. vártüzér zászlóalj egyéves önkéntese lehetett. A dátum felett jól látható a kivakart felirat. Először azt gondoltam, hogy Béla vezetékneve állhatott ott, de jobban megnézve arra jutottam, hogy valószínűleg annak a nevét írta oda, akinek dedikálta a képet. A Mager Ottó Duna utcai műtermében készült felvétel több mint 130 éves, így nehéz elképzelni miért gondolta úgy bárki is, hogy a felirat diszkreditálhat valakit. 
2022. november 8., kedd

Fénykép 24.: Két fotó

A következő bejegyzés egy kis "tanmese" arról, hogy egy mégoly jelentéktelennek látszó részlet is információt hordozhat. 

Első fotónk egy meglehetősen viharvert fotóképeslap, hátulján szűkszavű felirat: Emlékül fivértektől! Sanyi 916 V/4 Komárom. A felvételen egy fiatal katona látható. szemernyő nélküli tábori sapkában, derékszíj nélkül, a gallérjára varrt rendfokozati jelzést a kihajtott nyaksál eltakarja. Sapkája jobb oldalán jelvény, a formája szerint a hivatalos sapkajelvények egyike, az uralkodót, Károly trónörököst, vagy Figyes főherceget ábrázolja. Az asztalon nyugtatott jobb keze érdekes - mintha valamiféle protézis lenne az ujjak helyén. De az sem lehetetlen, hogy csak a karórája szíja, és a kezében tartott bőr kesztyű kelt ilyen hatást. Önkéntesi paszomány nem látszik a zubbony ujján, a cipője ellenben nem kincstári darab, szóval lehet hogy emberünk jobb anyagi körülmények között élt, de az önkéntesi joghoz nem rendelkezett megfelelő iskolai végzettséggel. 

2022. október 21., péntek

Hírek a múltból 32.: IV. Károly szobra Nagybecskereken


Őszintén szólva nem a mai napra szántam ezt a bejegyzést, de a téma okán azt hiszem az a le
gjobb, ha október 21-én, IV. Károly királyunk emléknapján teszem közzé. "Szokás szerint" véletlenül botlottam bele ebbe az újsághírbe, amely arról adott hírt, hogy háziezredünk, a cs. és kir. 12. gyalogezred Nagyabecskereken állomásozó lábadozó osztaga állíttatta fel IV. Károly első magyarországi köztéri szobrát. A korabeli sajtóban egy fényképfelvételt is iskerült találnom az alkotáshoz, szóval minden adott volt egy jó kis bejegyzéshez.  

2022. szeptember 30., péntek

Portré 6.: Elsholtz Gyula méneskari hadnagy

Úgy gondolom, hogy a nyomozó és a történész munkája sokban hasonlít. A történeti kutatási is egyfajta nyomozás, bár az eredményes munka esetünkben nem vádemeléssel, hanem publikációval zárul :) 

Az egyik hasonlóság, hogy akárcsak a nyomozónak, a történésznek is megvannak a maga "döglött aktái". Egy-egy kérdés, probléma amin nem tud túljutni az ember, és évekig, akár évtizedekig hever a fiókban. Tapasztalatom szerint sok esetben egy véletlenül felbukkanó adat, ötlet segítet ezek megoldásában. A mai bejegyzés az én egyik "dögött aktám", amit 8 év után sikerült megfejteni. 

A felvétel Mager Ottó Duna utcai műtermében készült, első látásra egy huszár hadnagyot ábrázolt. Mivel a hátulján név és dátum szerepelt, nem tűnt nehéz feladatnak a megfejtés. A lendületes vonalvezetésű vezetéknévvel azonban nem boldogultam. Annyi biztos volt, hogy a személy keresztneve Gyula, de a családnév kiolvasásában nem voltam biztos. Az évszámot elsőre 1883-nak gondoltam, de jobban megnézve 1885 van a képre írva. 

2022. július 29., péntek

Hírek a múltból 31: Főhercegek Komáromban

Frigyes és Vilmos főherceg
A Monarchia idején megszokottnak számított, hogy a tágabb uralkodócsalád tagjai
megfordultak Komárom városában. János Szalvátor főherceg hosszabb időt is töltött nálunk, erről korábban már megemlékeztem az itt készült fényképe kapcsán. 1889-től rendszeres vendég volt Komáromban, Habsburg-Tescheni Frigyes főherceg, aki altábornagyként, majd táborszernagyként a pozsonyi V. hadtest parancsnoka volt. Látogatásai ennek megfelelően hivatalos jellegűek voltak, a Frigyes ugyanis a helyőrség alakulatainak megszemlélése végett jött Komáromba.