2019. szeptember 15., vasárnap

Hírek a múltból 26.: Spanyol kém a komáromi várban

1881 decemberében a komáromi helyőrség két tisztje letartóztatott egy különösen viselkedő külföldit. Gyanújuk szerint az illető kém volt, aki az erődítésekről készített feljegyzéseket. És hogy ki volt a titokzatos külföldi és mit csinált Komáromban? A posztból kiderül!Spanyol kém a komáromi várban. A komáromi várban pár nap előtt két tiszt uriasan öltözött idegent vett észre, ki rajzolgatott valamit. Midőn a tisztek feléje közeledtek, a papirt hirtelen zsebébe rejtette és tovább akart menni, de a tisztek visszatartották. Az elfogottat katonái hatóság elé állították. Bevallotta, hogy Don Miguel Rivera a neve, spanyol alattvaló és hogy a spanyol hadseregben kapitányi rangot viselt, de megszökött. Zsebeiben megtalálták a vár részletes leírását és rajzait. Hogy mi a szándéka, azt nem akarta megmondani. A komáromi katonai hatóság a spanyol kémet átadta az ottani rendőrkapitányságnak, ahonnét kellő felügyelet alatt Budapestre szállították.  
Politikai Ujdonságok 1881.12.17 

2019. augusztus 18., vasárnap

Komárom rendőrsége 1909-ben

Kicsit most eltérünk a blog alaptémájától, s hadtörténelemtől a rendvédelem-történet vizeire evezünk. Az 1910-es évre kiadott "A közbiztonság almanachja" című kiadvány egy érdekes leírást közölt Komárom szabad királyi város rendőrségéről (egységes államrendőrség 1920-ig nem létezett Magyarországon, a nagyobb városoknak saját rendőrségük volt). A kiadványban megjelent írást teljes terjedelmében közlöm, néhány kiegészítéssel. 
Lássuk tehát, hogy festett Komárom város rendőrsége 110 évvel ezelőtt!


2019. augusztus 13., kedd

Fénykép 19.: Vendéglői életkép

Nemrég került a kezembe ez a felvétel, amely egy vendéglőben iszogató társaságot ábrázol. A asztalon vörösbor, szódavíz és pezsgő, az asztal körül hat férfi, ketten katonák. A fotóra egy pincér is felkerült. A hátlapon Mórocz Ernő komáromi fényképész bélyegzője látható, valamint kézzel írva a Komárom 1944 felirat.

Mit tudhatunk meg a képről?

2019. július 11., csütörtök

Osztrák Arany Vitézségi Érmesek Komáromnál 1849 (III. rész)Ignaz Kohlmann őrmester

Ferko/Demko Czuchraniuk gránátos tizedes

Dimitro/Gmitro/Johann Schramm őrvezető/tizedes

Nachim/Josef Wagner közlegény

mind a négyen a cs. kir. 15. (Adolf nassaui herceg) sorgyalogezred katonái


2019. július 2., kedd

Osztrák Arany Vitézségi Érmesek Komáromnál 1849 (II. rész)

A második komáromi csata 1849. július 2.

A második komáromi csatában öt osztrák katona érdemelte ki az Arany Vitézségi Érmet.

2019. június 20., csütörtök

Osztrák Arany Vitézségi Érmesek Komáromnál 1849 (I. rész)

Amikor témát kerestem ehhez a bejegyzéshez, eszembe ötlött Adolf Ascher: Gut und Blut für unsern
Kayser című kötete. Ascher munkája nem más, mint egy gyűjtés az Arany Vitézségi Érmet elnyert katonákról, amelyet 1898-ban, Ferenc József 50 éves uralkodói jubileuma alkalmából jelentetett meg. A kötet háborúk szerint sorolja fel az Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonák nevét, alakulattal, rendfokozattal, a fegyvertény idejének és helyének megjelölésével. Néhány, akkor még élő katonáról hosszabb ismertetés is olvasható a műben, sokszor az illető portréjával illusztrálva.

2019. május 30., csütörtök

Komárom várparancsnokai 1849-1918

Az alábbi posztban Komárom várparancsnokainak listáját adom közre 1849-1918 között. A városban állomásozó katonaság elöljárója az aktuális várparancsnok volt. Mint az alábbi listából látható, Komáromban a posztot mindenkor egy altábornagyi rendfokozatú személy töltötte be, átlagban 3-4 évig, bár többen még vezérőrnagyként lettek parancsnokok, és csak később léptek elő. A legtöbbjüknek ez volt az utolsó aktív beosztása, békeidőben általában innen vonultak nyugállományba. A lista az életrajzi adatok mellett a szóban forgó tábornokok eredeti fegyvernemét is tartalmazza. Ha valakiről sikerült értékelhető életrajzot találnom az interneten, ott a névhez tartozó link vezet el a további információkhoz. A lista végén lévő két tiszt már a Monarchia bukása után lett várparancsnok, azonban úgy véltem, hogy ők még beletartoznak ebbe a  felsorolásba.
Meglehetősen érdekes életpályákat is találhatunk a felsorolásban, csupán kettőt említenék meg: Ferdinand Rosenzweig altábornagyét, aki Miksa császár mexikói hadseregében is szolgált, vagy Franz Stransky altábornagyot, aki 1849-ben frissen végzett utászhadnagyként részt vett Komárom ostromában.