2013. október 27., vasárnap

Az I. világháború hősi halottainak emlékműve KomárombanMagyarországon még az első világháború alatt törvény született a hősi halottak emlékének megőrzéséről. Az 1917. évi VIII. törvénycikk 2. §-a szerint:  

Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.

A déli városrész már 1929-ben megrendelt egy emlékművet e célra, zsákodi Csiszér János alkotásának felállítására azonban csak 1931-ben került sor.  A városvezetés úgy vélte, hogy a szobrot egy méltó környezetet biztosító közterületen kell felállítani, amire a polgármesteri hivatal és a polgári iskolaépülete közt kialakított teret jelölték ki. A szobor talapzatának elkészítésével Rádl Dezső piszkei kőfaragómestert bízták meg.
Az avatásra 1931 május 17-én, vasárnap került sor, József főherceg jelenlétében, katonai tiszteletadás mellett.
A szobortalapzatre felvésték a hősi halottak neveit. Hogy biztosan minden név felkerüljön az emlékműre, a Komárommegyei Hírlap 1931 januárjában közzé tett egy listát, amely csapattestek szerint felsorolta az elesett katonákat, egyúttal kérték a lakosságot, hogy a névsort - ha szükséges - egészítsék ki.

Ma az emlékművön az alábbi nevek olvashatók (az alakulatokat csak egy-két névnél tüntették fel, az alábbi felsorolás a sajtóban megjelent és a talapzatra felvésett névsor összevetésével készült):

AKÁCS JÓZSEF
ÁGOSTON GYULA 31. H.GY.E.
BABUSSA ISTVÁN 32. IR
BAKCSICS JÁNOS 7. H.R.
BAKCSICS JÓZSEF 31. H.GY.E.
BEDECS JÓZSEF 31. H.GY.E.
BEDECS KÁROLY 31. H.GY.E.
BEDECS PÉTER 31. H.GY.E.
BENCSIK ISTVÁN 31. H.GY.E.
BILLITZ VILMOS FARKAS 20. H.GY.E
BÓDIS KÁROLY 12. IR
BORBÉLY ISTVÁN 12. IR
BORBÉLY JÓZSEF 12. IR
BORSOS FERENC 12. IR
BUZSIK IMRE
CZIDLINA PÉTER 31. H.GY.E.
CZITA ISTVÁN 31. H.GY.E.
CSEPREGI ISTVÁN 31. H.GY.E.
CSONKA ISTVÁN 12. IR
CSORNA JÁNOS 12. IR
CSUKÁS LAJOS 12. IR
DUNCZT KÁROLY 12. IR
EINWILLER ANDRÁS
FALK ÖDÖN H.
FÜLÖP JÓZSEF 12. IR
FEKET MÁRTON
GABBACZ ISTVÁN 12. IR
GABBACZ JÓZSEF 12. IR
GABRIS JÁNOS 12. IR
GYŐRY ISTVÁN 7. H.R.
HÁZI ISTVÁN 12. IR
HERBSZT PÉTER 31. H.GY.E.
HORJÁN JÁNOS M.F.T.R. hadiszolgálatos
HUSZÁR ANTAL 12. IR
JUHÁSZ ISTVÁN 7. H.R.
JUHÁSZ JÓZSEF 12. IR
JUHÁSZ KÁROLY 31. H.GY.E.
IFJ. KATONA SÁNDOR 51. IR
KATONA JÁNOS 12. IR
KATONA IMRE 12. IR
KIRIZS MIHÁLY 72. IR
KISS SÁNDOR 10/3 H.T. ZLJ.
KOCSIS ISTVÁN 12. IR
KOVÁCS ISTVÁN
KOVÁCS JÁNOS 14. GY.E.
KOVÁCS JÁNOS 76. GY.E
KERESZTES GYULA HONV. SZÁZADOS 14. GY.E.
KATZ JÓZSEF SZÁZADOS 31. HONV. GY.E.
KOVÁCS SÁNDOR 12. IR
KUKUCSKA ANDRÁS
KUKUCSKA JÓZSEF 31. H.GY.E.
LACHMANN ISTVÁN 5. SB.
LENGYEL JÓZSEF
MAJOROVICH JÁNOS
MAGÓCS PÉTER 30. H.GY.E.
MARKÓ BÉLA 12. IR
MARKÓ JÁNOS 12. IR
MÉRI ÖDÖN 12. IR
MÉSZÁROS ISTVÁN 12. IR
MOCSÁRI DÁNIEL 12. IR
MOLNÁR KÁROLY 31. H.GY.E.
SZTRAIYIL JÁNOS
MOLNÁR LÁSZLÓ 76. IR
MOLNÁR MÁTYÁS 31. H.GY.E.
MRÁZ JÁNOS 31. H.GY.E.
MUSITZ ANDRÁS 31. H.GY.E.
MUSITZ LAJOS 12. IR
NAGY ISTVÁN 19. FJB
NAGY ISTVÁN 31. H.GY.E.
NAGY LAJOS 31.H.GY.E.
NAGY LAJOS 12. GY.E.
NEUVIRTH FERENC
NÉMETH VIKTOR 12. IR
NÉMETH VILMOS 7. FAR.
NIMMERFROH ENDRE 12. IR
NIMMERFROH FERENC 12. IR
OLAJOS PÉTER 31. H.GY.E.
PANYI FERENC 31. H.GY.E.
PANYI JÁNOS 12. IR
PUSKÁS ISTVÁN 19. FJB.
RIESZ SÁNDOR 29. FJB.
ROHNÁK LAJOS 12. IR
SEBESTYÉN SÁNDOR 12. IR
SCHUH JÓZSEF
SZABÓ MIHÁLY 31. H.GY.E.
SZEGI JÁNOS 50.5 tüzérüteg 16. sz. E. P. 58.
SZEKERES KÁROLY 31. H.GY.E.
SZILÁGYI JÓZSEF 31. H.GY.E.
SZUR JÁNOS 31. H.GY.E.
TAKÁCS JÁNOS 12. IR
TÓTH ANDRÁS
TÓTH ISTVÁN 12. IR
TURZA ANDRÁS 12. IR
VARANKA FERENC 31. H.GY.E.

Összesen 94 név, Katz József és Keresztes Gyula századosok nevei minden bizonnyal utólag kerültek az emlékműre, mivel az egyik tábla aljára vannak felvésve, míg a többi név ABC-sorrendben áll.

A rövidítések feloldása a következő:

FJB - Feldjäger Batallion: tábori vadászzászlóalj
HGYE: Honvéd gyalogezred
HR - Husaren Regiment: huszárezred
H.T. ZLJ.: (népfölkelő) hadtáp zászlóalj
IR - Infanterie Regiment: gyalogezred
M.F.T.R: Magyar Folyam és Tengerhajózási RT
SB - Sappeur Batallion: árkászzászlóalj 

Érdekesség, hogy Tiszakóród község I. világháborús emlékművén ugyanolyan szobor áll, mint a komáromin, csak kőből és nem bronzból készült. A település valószínűleg ugyanúgy megvásárolta a szobor tervét az alkotótól, de a kivitelezést olcsóbb alapanyagból oldották meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése