2017. március 27., hétfő

Hírek a múltból 17.: Japán tiszt Komáromban

1928 februárjában egy három fős japán katonai delegáció érkezett Magyarországra. A küldöttség elsősorban a magyar lótenyésztés és a katonai lóállomány iránt érdeklődött, ennek kapcsán misszió egyik tagja Komáromba is eljutott, ahol a 2. huszárezred tisztikara látta vendégül. A mai bejegyzésben az erről szóló sajtóhíreket adom közre. 


 — Japán tisztek Budapesten. Tegnap Rómából Budapestre érkezett K. Kasuga japán ezredes és G. Kashiwa, valamint T. Sogawa alezredesek, akik ma délelőtt Reitzer József titkár kíséretében felkeresték a honvédelmi minisztériumban Álgya-Papp Sándor altábornagy, államtitkárt, aki hosszabb kihallgatáson fogadta a japán vendégeket. A honvédelmi minisztériumból a földmívelésügyi minisztériumba látogattak a vendégek, ahol beható megbeszélést folytattak a lótenyésztési osztály főnökével, Scitovszky* miniszteri tanácsossal, Japán részére történő tenyészállatvásárlásokról. A japán katonatisztek még a mai nap folyamán a bábolnai állami ménes birtokra utaznak.

8 Órai Ujság, 1928. február 17.

Japán alezredes Komáromban. Vasárnap reggel Bábolnáról Komáromba érkezett G. Kashiwa japán alezredes Reitzer József titkár kíséretében. Az alezredes a japán hadügyminisztérium megbízásából jött Magyarországba és Álgya-Papp Sándor altábornagy, honvédelmi államtitkár előzetes engedélye alapján megtekintette a 2. honvédhuszár ezredet gyakorlatozás közben, valamint a Komáromban összpontosított huszártisztek lovaglóiskolajában a díjugratást gyakorlatokat. Az alezredes kijelentette, hogy eddigi külföldi tapasztalatai szerint az ezred lóállománya kétségkívül a legjobban tenyésztett lóanyag, a ló és lovas együttműködése kiváló. A huszárezred parancsnoksága este Kashiwa alezredes tiszteletére bankettet rendezett, melyen részt vett valamennyi Komáromban állomásozó tiszt. Vacsora közben Kashiwa alezredes szívélyes hangú köszönetet mondott, melyben főkép azt hangsúlyozta, hogy Japán, mint a Népszövetség tanácsának állandó tagja, rendkívül fontosnak tartja, hogy Magyarország különböző problémáit objektív módon megismerhesse. Búcsúzáskor a japán alezredes a 2-ik huszárezred tisztikarának egy hatalmas selyemre festett értékes japán olajfestményt ajándékozott. Kashiwa alezredes hétfőn délután Párizsba utazott. 

Pesti Hírlap, 1928. február  21

*Dr. Scitovszky Aladár miniszteri osztálytanácsos, az M. kir. földmívelésügyi minisztérium IV/B főosztályának (lótenyésztés) osztályvezetője

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése