2017. április 22., szombat

Hírek a múltból 18. + cikkajánló: Körtvély István

A napokban jelent meg a HM Hadtörténeti Múzeum 16. számú Értesítője. A kötetben az én írásom is szerepel, ez egy Horthy-korban szolgálatot teljesítő katonai tisztviselő, Körtvély István pályafutását mutatja be. Körtvély nevével először a Komáromi Lapok egyik régi számában találkoztam, amely egy általa véghezvitt bravúros életmentésről számolt be. Utóbb kiderült, hogy katonai hagyatéka az 1970-es évek végén bekerült a Hadtörténeti Múzeumba. Levéltári források segítségével az életútját is sikerült összeállítani, így született meg az a cikk, amelyet komáromi vonatkozásai miatt most szeretnék a blog olvasóinak figyelmébe ajánlani.
Kedvcsinálóként közlöm az említett újsághírt 1941-ből.A magyar honvéd nemcsak a csataterén állja meg a helyét…
Azok, akik az elmúlt szombaton[1] délután 5 óra tájban a Vághíd felé jártak, izgalmas jelenetnek voltak tanúi.
Súlyosan megrakott szekér igyekezett a Vág hídról a város belseje felé. A lovakat egy fiatalember, Lukács János 17 éves iparosújtelepi munkás hajtotta, aki mikor a szekér a hídról levezető lejtőre ért, leszállt a bakról s a szekér kerekét visszatartva enyhíteni igyekezett annak gyorsaságát. Ebben a pillanatban gépkocsi kerülte ki a szekeret, hangos tülköléssel. amitől a lovak megbokrosodtak s magukkal rántva a szekeret hatalmas ugrásokkal, sebesen vágtatva eredtek neki a Rákóczi utcának.
Lukács János ruhája megakadt a szekérben s őt is magukkal vonszolták a lovak.
A híd lejtőjén ekkor jött fel Körtvély István főhadnagyi rangban lévő honvédtisztviselő, aki a Vágon túl gyakorlatozó katonák megszemlélésére igyekezett. Habozás nélkül a megbokrosodott lovak után ugrott és elkapta zablájukat. Kardja azonban megakadt a szekér rúdjában, úgy, hogy megcsúszott s a lovak alá került. A lovak át száguldottak fölötte, úgyszintén a szekér is, valóságos isteni csoda mentette meg attól, hogy sértetlen ne maradjon. Körtvély István főhadnagy nyomban a lovak után futott, sikerült eléjük kerülnie s ismét elkapta zablájukat, mire a megbokrosodott állatok lecsillapodva megálltak.
A hősi elszántságú főhadnagy cselekedete, amellyel nemcsak a fiatal munkást mentette meg életveszélyes helyzetéből, hanem esetleg még számos más ember életveszedelmét is megelőzte, hiszen a megbokrosodott lovak a forgalmas Rákóczi utcába tartottak, őszinte elismerést váltott ki a szemtanukból.
A magyar honvédség kitűnő, hősi szelleme nyilvánult meg Körtvély István főhadnagy cselekedetében, az a szellem, amely mindenütt bizalmat s hitet kelt: nemcsak a csatatéren, hanem a mindennapi életben is.

Komáromi Lapok 1941. június 21
Az Értesítő megvásárolható a Hadtörténeti Múzeumban, igény szerint tudok segíteni a beszerzésben!


[1] 1941. június 14

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése