2017. június 25., vasárnap

Fénykép 15.: Képeslap Krenn századosnak

A most bemutatott felvétel valójában egy fotóképeslap, amelyet 1905 július 12-én adtak postára Komáromban. Érdekessége, hogy a címzés szintén Komáromba szól, a címzett pedig a cs. és kir. 12. gyalogezredben szolgáló Rudolf Krenn százados. A feladó német nyelven írta a címzést és az előlapra vetett kurta üdvözlést, amelyet sajnos nem tudtam kiolvasni. A címzett titulusa fölé utólag odakanyarította a "Hochwohlgeboren" szót, amely magyarban körülbelül a "nagyságos" megszólításnak felel meg. Ez a korabeli szabályok szerint a kisebb címekkel rendelkező nemességnek járt. Krenn százados esetében azonban semmi nem utal arra, hogy bármilyen nemesi ranggal rendelkezett volna, a hivatalos tiszti névkönyvben sincs nyoma ennek. Valószínűsíthető, hogy ebben az esetben a tiszteletteljes megszólítás nem a nemesi címnek, hanem a cs. és kir. századosi rendfokozatnak szól. 
A fényképből sajnos sok minden nem derül ki: három katonatiszt poroszkál lóháton valamelyik komáromi utcán. Az egyenruha részletei alig láthatóak, de a lófelszerelés elemei alapján valószínűsíthető, hogy gyalogos tisztek vannak a képen. A rendfokozatokat nem lehet kivenni, így még azt sem sejthetjük, hogy a címzett maga is szerepel-e a felvételen?


Mivel a kép kevés információt ad, a címzettről igyekeztem összegyűjteni néhány adatot, ami közben kiderült, hogy Krenn százados katonai pályafutásának nagy részét a komáromi tizenketteseknél töltötte.
1862 április 1-én született, valószínűleg a morvaországi Prerauban.
1882 november 1-én nevezték ki hadnaggyá a 12. gyalogezredbe
1888 május 1-én előlép főhadnaggyá
1894 május 1-én 2. osztályú százados lesz, 1896-ban pedig 1. osztályú.
1904-ben Signum Laudissal tüntetik ki. Érdekesség, hogy a tiszti névkönyvben az 1905-ös évtől már szerepel a neve mellett a III. osztályú Tiszti Szolgálati Jel, amelyet 25 év után lehetett kiérdemelni.
1907 május 1-én kapja meg őrnagyi előléptetését, egyúttal ő lesz az ekkor Trebinjében állomásozó III. zászlóalj parancsnoka. 
1911 május 1-én alezredes lesz. Valószínűleg ezzel egy időben elhagyja régi ezredét, ahol már az I. zászlóalj parancsnoka volt és áthelyezik az 58. gyalogezredhez, Stanislauba, a III. zászlóalj élére.
1913-ban Katonai Érdemkereszttel tüntetik ki. 
1914 július 12-én ezredessé nevezik ki, a cs. és kir. 2. gyalogezred parancsnoka lesz.
1915 márciusában nyugállományba vonul.
Nyugdíjazása után Bécsben telepedett le. Nem nősült meg, gyermekei nem születtek.
1927 november 7-én hunyt el Semirach bei Grazban, 65 éves korában.

Rudolf Krenn kitüntetései:

Katonai Érdemkereszt (1913)
Signum Laudis (1904)
III. osztályú Tiszti Szolgálati Jel (1904)
Jubileumi Érem a Fegyveres Erők számára (1898)
Jubileumi Kereszt a Fegyveres Erők számára (1908)
1912-13-as Emlékkereszt (1913)


Köszönet Sándor Zsolt őrnagynak a poszt elkészítésében nyújtott segítségéért!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése