2017. július 12., szerda

Hírek a múltból 19.: Kiképzési baleset

A századelőn Komáromban és környékén rendszeresen tartottak  különféle katonai gyakorlatokat. Az ezekkel kapcsolatos kockázatokról hirdetményekben értesítették a lakosságot, azonban a veszélyek nem csak a civilekre, hanem a gyakorlatozó katonákra is leselkedtek. A kisebb balesetekről általában nem írtak az újságok, az alábbi tömegszerencsétlenség azonban már az országos sajtó ingerküszöbét is elérte. Tartalmilag a két beszámoló szinte megegyezik (a dátumok alapján valószínűleg a Népszava átvette a sztorit a Pesti Naplótól) mindenesetre érdemes megfigyelni a cikkek hangvételét!
Gyöngyélet a katonaélet. Élvezzük békében is a háború áldásait. Szombaton éjjel a Komáromban állomásozó 12-ik gyalogezred, az úgynevezett monostori erőd s Ó-Szőny község között elő-őrsi gyakorlatokat tartotta az Ó-Szőnyből Mocsára vezető úton. Ó-Szőny közelében levő hidat egy nagy csapat gyalogság tartott megszállva.
Bal alsó sarokban a híd, a baleset feltételezett helye (mapire.eu)
Éjfél tájban a, hidat őrző csapatokat egy osztály huszár támadta , mire a gyalogság parancsnoka gyorstüzet vezényelt, A huszárok eközben már egész a hídig nyomultak elő s itt érte őket a gyalogság gyorstüze. A huszárlovak megvadultak a hirtelen felhangzó puskaropogástól s a lövések felvillanó lángjától s a hídon levők magasra felágaskodtak lovasaikkal, de a hátul levő huszárok erről mit sem tudtak s feltartóztathatatlanul nyomták előre a hídon levőket. A sötét éjben erre leírhatatlan jelenet következett. A megvadult lovak nyerítése és horkolása, a katonák kiáltozása, vegyülve a felhangzó puskaropogással oly képet nyújtottak, minőt csak valóságos hadjáratokban lehet látni. A huszárok közül többen lezuhantak a hídról lovastól együtt a mélységbe. Az egyik huszár fején oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rögtön el kellett őt a kórházba szállítani, a többiek közül pedig igen sokan sérültek meg többé-kevésbé súlyosan. Két lovat a helyszínen rögtön agyon kellett lőni, de lesz több ló is mely a szenvedett sérülések folytán katonai szolgálatra alkalmatlanná vált. Szerencsének mondható, hogy a hátul levő s előre nyomuló huszárok idejekorán észrevették a veszedelmet s lovaikat visszatartották, mert különben a veszedelem előre nem látható nagy mérvet öltött volna. A gyakorlatokat természetesen azonnal félbeszakították s a sebesülteket segélyben részesítették. A gyakorlaton sérüléseket szenvedett huszárokat most a komáromi katonai kórházban ápolják.
Népszava 1895 augusztus 30

— Szerencsétlenség a hadgyakorlaton. Tegnap éjjel a Komáromban állomásozó 12-dik gyalogezred, az úgynevezett monostori erőd s Ó-Szőny község között előőrsi gyakorlatokat tartott. A legfontosabb sztratégiai pont az Ó-Szőnyből Mocsára vezető úton, Ó-Szőny közelében levő híd volt, amelyet épp azért nagy csapat gyalogság tartott megszállva. Éjfél tájban a hidat őrző csapatokat egy osztály huszár támadta meg, mire a gyalogság parancsnoka gyorstüzet vezényelt. A huszárok eközben már egészen a hídig nyomultak elő s ott érte őket a gyalogság gyorstüze. A huszárlovak megvadultak a hirtelen puska- ropogástól s a lövések felvillanó tüzétől s a hídon levők magasra ágaskodtak lovasaikkal, de a hátul levő huszárok erről semmit sem tudtak s feltartóztathatatlanul nyomták előre a hídon levőket. Zűrzavaros, vészes csatajelenet fejlődött most ki. A huszárok közül többen lezuhantak a hídról lovastól együtt a mélységbe. Az egyik huszár a fején oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rögtön a kórházba kellett szállítani, a többiek közül pedig igen sokan sérültek meg többé-kevésbé súlyosan. Két lovat a helyszínén rögtön agyon kellett lőni, de lesz több ló is, amely a szenvedett sérülések következtében katonai szolgálatra alkalmatlanná vált. Szerencsének mondható, hogy a hátul levő, s előre nyomuló huszárok idejekorán észrevették a veszedelmet, s lovaikat visszatartották, mert különben a veszedelem óriásivá lett volna. A gyakorlatokat természetesen azonnal félbeszakították s a sebesülteket segélyben részesítették. Hogy ki volt a szerencsétlenség okozója, még nincs kiderítve, de katonai körökben azt hiszik, hogy a huszárok követettek el hibát azzal, hogy a gyalogság védelmi vonalát minden áron keresztül akarták törni s túlságosan forszírozták a gyalogság által megszállva tartott híd elfoglalását. A gyakorlaton sérüléseket szenvedett huszárokat most a komáromi helyőrségi kórházban ápolják. Az ó-szőnyi lakosság reggel csapatostól ment ki az éjjeli baleset színhelyére s a híd környéke kíváncsi emberekkel van tele.

Pesti Napló 1895 augusztus 26.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése