2018. május 26., szombat

Portré 2.: Friedrich Gedeon

A mai poszt apropóját egy Komáromban készült fénykép adja, a rajta szereplő katona személye ismert, a pályafutását itt igyekszem röviden felvázolni.
A fotón látható tüzér kadét (magyarosan:hadapród) gondosan feljegyezte a képre a nevét, a rendfokozatát, az alakulatát, valamint az évszámot. Tehát tudjuk, hogy a fénykép 1872-ben készült és Friedrich Gedeont ábrázolja, a cs. kir. 3. (Pichler vezérőrnagy) tábori tüzérezred kadétját. 
Az osztrák-magyar haderő tiszti névkönyveit böngészve kiderült, hogy Gedeon pályafutását egy másik fegyvernemnél, nevezetesen a gyalogságnál kezdte: 1869 november 1-én nevezték ki tizedesből kadéttá az ungvári cs. kir. 66. (IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg) gyalogezrednél. Az 1871-es névkönyben még ugyanennél az alkulatnál szerepel, akkor azonban már hadapród(kadét)-tiszthelyettesként (Cadet-Offizeiersstellvertreter). 1872 áprilisában alakulatot, egyszersmind fegyvernemet váltott: ekkor, valószínűleg saját kérelmére áthelyezték a cs. kir. 3. tábori tüzérezredhez, amely Komáromban állomásozott. Valószínűleg nem sokkal a városba érkezése után térhetett be Mager Ottó Megye utca 344. szám alatti műtermébe, és ekkor készült el az itt bemutatott fénykép. Az áthelyezéssel előléptetés is járt, ugyanis május 1-el hadnaggyá nevezték ki. 
1877 januárjában áthelyezték a hadsereg térképészeti hivatalához (Militärgeographisches InstitutBécsbe, de továbbra is az alakulatánál maradt állományban, létszámfelettiként. Ez azonban katonai pályafutása utolsó állomását jelentette: ugyanezen év júniusában lemondott tiszti rangjáról és kilépett a hadseregből. Döntésének okai, csakúgy mint további sorsa: ismeretlen.
A bécsi Hadilevéltárból megpróbáltam kikérni Gedeon iratait, azonban a felkutatásuk nem járt sikerrel. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése