2020. október 1., csütörtök

A 12. gyalogezred ezredtörténete(i) I.

Korábban már volt szó itt a blogon az ezredtörténetekről, akkor a cs. kir. 9. gyalogezredről szóló kötetet vettük górcső alá. Most a háziezred a 12. gyalogezred ezredtörténeteit szeretném bemutatni. 

Az ezredtörténeti feldolgozások az 1860-as években kezdtek megjelenni, és az első világháborúig szinte valamennyi, jelentősebb múlttal rendelkező gyalog-, és lovasezred készíttetett ilyet. Némely munka szerző nélkül jelent meg, többet az adott alakulat egy, vagy két tisztje jegyzett alkotóként. Akadtak "hivatásos" ezredtörténet-írók is, mint lovag Gustav Amon von Treuenfest arciér testőr százados, aki egymaga húsznál több ilyen könyvet szerzője volt.

A 12. gyalogezred elsőként kiadott ezredtörténete e szempontból különleges, ugyanis a művön nem kisebb személyiség, mint Habsburg–Toscanai János Szalvátor főherceg szerepel, mint szerző. Ő 1876 és 1878 között Komáromban szolgált. A munka két kötetben jelent meg 1877-ben, illetve 1880-ban, mindkettőt a bécsi L.W. Seidel & Sohn adta ki. Az első könyvben a főherceg még mint ezredes és a cs. és kir. 3. tábori tüzér ezred parancsnoka van feltüntetve, míg a másodikon már a 33. gyaloghadosztály élén álló altábornagy.

A két kötet együtt több, mint 1900 oldal terjedelmű a mellékletekkel együtt. Bár János Szalvátor főherceg több más könyvet is írt, minden bizonnyal nem egyedül dolgozott. Egykori szerzőtársai személyét azonban homály fedi. 

Az első kötet 653 oldalon, kilenc, római számmal jelölt fejezetre tagolódik. 

I. Az ezred megalapítása és a spanyol örökösödési háború 1702-1714
II. A spanyol örökösödési háború végétől az osztrák örökösödési háború kezdetéig 1714-1740
III. Az osztrák örökösödési háború és az azt követő békeévek 1740-1756
IV. A hétéves háború 1756-1763
V. A hétéves háború végétől az első koalíciós háborúk kezdetéig 1763-1792
VI. Az első koalíciós háború Franciaország ellen 1792-1799
VII. A második és harmadik koalíciós háború Franciaország ellen 1799-1809
VIII. Az utolsó francia háborúk 1809-1816
IX. A béke korszaka 1816-1842 

A második kötet 854 oldalas, ez tartalmazza a X.-XVIII. fejezeteket valamint a nagyszámú, 316 oldalnyi mellékletet, itt az egyes oldalak római számmal vannak jelölve.

X. Az 1848-as év eseményei 1842 augusztusától 1848 decemberéig
XI. A téli hadjárat Magyarországon 1848 decemberétől 1849 júniusáig
XII. Buda védelme és elvesztése 1849 májusa
XIII. A nyári hadjárat Magyarországon 1849 júniusától decemberig
XIV. Békeidő 1849 novembertől 1859 januárig
XV. Háború Itáliában 1859 januártól augusztusig
XVI. Békeidő 1859 augusztusától 1866 májusáig
XVII. A Poroszország elleni hadjárat 1866 májustól novemberig
XVIII. Békeidő 1866 októberétől 1876 januárjáig

A számos melléklet sok érdekes dokumentumot tartalmaz. Közlik benne például Görgei levelét, amelyet Buda osztrák parancsnokának, Hentzi vezérőrnagynak küldött 1849 május 4-én, vagy említhetnék az alakulat Königgrätznél elesett katonáinak névsorát. 

A mű ma már természetesen ritkaságnak számít, a fennmaradt példányokat többnyire neves szakkönyvtárak őrzik. 

Szerencsére ma már mindkét kötet elérhető online is:

Első kötet.

Második kötet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése