2014. június 4., szerda

Hírek a múltból 6. Verekedés a focimeccsen

A két világháború között nagy létszámú csehszlovák katonaság állomásozott Észak-Komáromban. Bár a korabeli magyar sajtó ritkán tett említést a csehszlovák hadseregről, az alábbi, nagy felháborodást keltő eset bekerült a Komárommegyei Hírlapba. Ugyan az efféle rendbontások nem voltak mindennaposak, az azért világosan látható, hogy a magyar lakosság és az itt állomásozó katonák között korántsem volt felhőtlen a viszony.


Pofonok csattantak, bajonettek villogtak

a tulsóféli sportpályán.

A katonák és a civilek véres verekedése. — Megelőző este is volt

viharos összetűzés az Eötvös utcában.

Egyszerű tréninget tartott augusztus hó 21-én, vasárnap a régi Rác-kertben épitett hires KFC futball pályán a KFC. csapata az úgynevezett Vojenska XI . nevű katonai elitt futballcsapattal . A mérkőzés, tekintve, hogy tréning jelleggel birt, nem volt bejelentve a rendőrségnek, igy hivatalosan a rendőrség nem is jelent meg a mérkőzés színhelyén. A mérkőzés egyideig a szokott tempóban ment, hol lázasabban, hol nyugodtabban, egeszen a második félidőig. Tekintettel azonban arra, hogy a mérkőző felek már az első félidőben is durva játékot produkáltak, a KFC vezetősége más bírót rendelt a második félidőre, akinek erélyében megbízhattak ugy a játékosok, mint az egyesületek vezetői. A játékmezőn most már rendesen folyt tovább a játék, azonban a nézőtéren annál szenvedélyesebbé vált a hangulat, ugy hogy rövid idő alatt parázs verekedés keletkezett. Először egy katona és egy civil munkás szólalkozott össze, majd egymással dulakodni kezdtek. A nagy lármára a katonák bajtársuk segítségére siettek, mire a civilek is társuk védelmére keltek s csakhamar nagy verekedés támadt. A katona ki rántotta oldalfegyverét s azzal hadonászott a tömegben, mire a sok katona, mint egy adott jelre, egyöntetűen kirántották bajonettjüket s támadólag léptek föl a civil nézőközönséggel szemben. A tisztes polgárok, sportszerető lányok és békés sportbarátok, a KFC vezetősége, sporttudósitók megriadva, sikoltozva menekültek, ki merre csak látott. Az ütközet további folyamán a kavarodásban csak a félelmetes bajonetteket lehetett látni, melyek ott villogtak a katonák kezében. Egy katona véres bajonettjét még az után sem tudta visszahelyezni hüvelyébe, dühöngve hadonászott még a Nádor-utcán is, mig csak le nem fegyverezték. Néhány könnyebb sebesülés történhetett a nagy verekedés közben, azonban sebesültek elmenekültek, panaszt senki sem tett, igy eljárást sem indíthatott a rendőrség senki ellen. Azaz, hogy mégis talált a rendőrség bűnbakot. A KFC vezetőségét tette felelőssé a történtekért, mert nem tett előzetes bejelentést.

Ezt megelőzőleg szombatra virradóra is történt egy kis összezördülés Komárom belvárosában. Egy szemtanú állítása szerint a Magyar-utcai Weinerféle vendéglő előtt egy utászezredbeli katona összeveszett Papes István munkással. A katona, ki többed magával volt, leütötte Papes fejéről a kalapot, mire Papes a katonára támadt. A katona bajonettjét rántotta ki s elkeseredett párviadal fejlődött ki a küzdő felek között. A nagy zajra felébredtek az Eötvös-, Magyar- Gazda- és Kis-hid utcai lakók s a rendőrség közbelépésével csak nagy nehezen lehetett szétválasztani a küzdő feleket. A katonák e megismétlődő verekedése arra indította a békés polgárságot, hogy felkérik a a helyőrség parancsnokságát, tiltsák el a katonákat a szükségnélküli fegyverhasználattól.

Komárommegyei Hírlap 
1932 augusztus 27.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése