2014. november 12., szerda

A szabadságharc komáromi veteránjai

A kiegyezés után az egész országban megalakultak a honvédegyletek. A Komárom vármegyei szervezet 1867 júliusában jött létre. Tiszteletbeli elnöknek Perczel Mór tábornokot kérték fel, az alelnök Thaly Zsigmond ezredes, jegyző pedig Vörös Benő százados lett. Az egylet szervezete az egész vármegyére kiterjedt, Tata kivételével, ahol önálló honvédegylet működött.

A honvédegyletek országos vezetése két alkalommal: 1869-ben és 1890-ben megjelentetett egy kiadványt, amely az egyes tagszervezetek névsorát tartalmazta. A kötet szerkesztője mindkét alkalommal Mikár Zsigmond százados volt. Az 1869-es kiadásban a Komárom vármegyei egyletnek csupán a tisztikara szerepel, pontosabb lakhelymegjelölés nélkül. 

A Komáromi Lapok 1871 május 20-i számában olvasható a következő adat:

Komáromban 150 igazolt 1848/49-ki honvéd van. Ezen számban 1 ezredes, 3 őrnagy, 1 törzsorvos, 7 százados, 16 főhadnagy, 1 főorvos, 7 hadnagy, 24 őrmester, 30 tizedes, és 60 közvitéz foglaltatik. Segélyeztetett 1868 november 25-én 38 honvéd - őrmestertől lefelé, s özvegyeik s árváik.

Az 1890-es lista, viszont már a teljes megyei honvédegylet névsorát tartalmazza. Ebben  a posztban most a komáromi, ó-, és újszőnyi veteránok névsorát teszem közzé, az egykor viselt rendfokozatukkal és - ha szerepelt a kiadványban - civil foglalkozásukkal együtt. Fontos megjegyezni, hogy a tagság önkéntes volt, tehát a listában felsoroltakon kívül lehettek még más veteránok is, akik azonban nem voltak tagjai az egyletnek. A lista összesen 81 nevet tartalmaz.

Komárom 56 fő:Név Rendfokozat Foglalkozás
Barassó Zsigmond őrmester koldus
Berecz István őrmester halász
Boldoghy Alajos főhadnagy magánzó
Bőjtős Ferencz őrnagy d.g.h. ügynök
Bölöcskey János közhonvéd útkaparó
Bőröndi Ferencz őrmester n.a.
Bszukofky János közhonvéd földműves
Csaplovics György alhadnagy ügyvéd
Csorma Ferencz közhonvéd kocsis
Csöndes Mihály közhonvéd napszámos
Diószeghy Mihály tizedes rendőr
Farkas József tizedes ker. biztos
Fehér Gergely tizedes n.a.
Fehér János közhonvéd hajdú
Fekete József tizedes rendőr
Fél László tizedes n.a.
Gárdonyi (Kövesdi) Antal őrmester n.a.
Gregorics Gábor főhadnagy levéltárnok
Hajóssy László őrmester vendéglős
Huszár József őrmester molnár
Juhász Albert közhonvéd ács
Kaszás József tizedes kertész
Knopf András közhonvéd koldus
Kozma Mihály közhonvéd börtönőr
Láng Márton tizedes fazekas
Leopold József alhadnagy hivatalszolga
Magyar Ferencz őrmester n.a.
Michlovics Lajos főhadnagy hivatalszolga
Mihalovics Szilárd tizedes hídfelügyelő
Mindszenty Kálmán százados sótiszt
Müller Antal tizedes kövező
Nagy Károly alhadnagy magánzó
Nedeczky István közhonvéd asztalos
Nemesszeghy Antal főhadnagy csizmadia
Németh András tizedes halász
Őrsi János közhonvéd n.a.
Pap Gábor százados református püspök
Paska Ferencz őrmester bádogos
Pechata Antal alhadnagy ügyvéd
Poniczki László közhonvéd rendőr
Sági József közhonvéd napszámos
Saja János közhonvéd vámszedő
Schiesser József közhonvéd varga
Schnell József tizedes vámszedő
Sladek János őrmester posta-főnök
Specziár Károly őrmester díjnok
Szanyó Ádám  közhonvéd napszámos
Székely István őrmester hivatalnok
Szivanyó Dániel tizedes börtönőr
Szombathelyi Győző alhadnagy r. kat. tan., alispán
Tátray József őrmester polgármester
Varga Lajos tizedes hivatalnok
Vida Zsigmond tizedes ács
Vida Zsigmond közhonvéd hajóács
Zavaros Mihály tizedes bognár
Zsitva Károly közhonvéd n.a.

Ószőny 16 fő:Akács István közhonvéd n.a.
Bak Pál közhonvéd n.a.
Balogh Mihály közhonvéd n.a.
Dobi József közhonvéd n.a.
Hordas János közhonvéd n.a.
Lengyel László közhonvéd n.a.
Ördög József közhonvéd n.a.
Pató Sámuel közhonvéd n.a.
Pénzes Mihály közhonvéd n.a.
Ritter János alhadnagy n.a.
Szücs Pál közhonvéd n.a.
Ujvári János közhonvéd n.a.
Vanko János közhonvéd n.a.
Varga János közhonvéd n.a.
Villám József közhonvéd n.a.
Villám József D. közhonvéd n.a.

Újszőny 9 fő:Csukás Dániel őrmester n.a.
Édes István  tizedes n.a.
Neuwirth János közhonvéd n.a.
Pap István közhonvéd n.a.
Péntek István közhonvéd n.a.
Thaly Mór főhadnagy n.a.
Vaskó János közhonvéd n.a.
Vithám Antal őrmester n.a.
Vörös János közhonvéd n.a.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése