2018. január 7., vasárnap

Képeslap 6.: Postán küldött dicsőség (frissítve)Ezt a képeslapot 1916 júliusában adták postára. A címzett az észak-komáromi Bercsényi utca 34. szám (ma Gombai utca) alatt lakó Dobes Annuska. A lapon lévő üdvözletet sajnos nem tudtam elolvasni, de az kitűnik, hogy német nyelvű, a küldő a címzett nevét is német alakban írta fel. Feltűnő a lap felső részén lévő bélyegző-lenyomat, felirata K.u.k. Infanterieregiment No. 83. Ez a szombathelyi 83. közös gyalogezred, amelynek három zászlóalja a háború kitörésekor Komáromban állomásozott, valószínűleg innen származik az ismeretség. Az ezred legénységének kb. egyharmadát német nemzetiségű katonák adták, így érthető a levelezőlap német szövege. A kézírás iskolázott emberre vall, még akár tiszt is lehetett az illető. A 83-asok soraiban egyébként komáromiak is szolgáltak, de a német nyelven írt lap alapján nem valószínű, hogy idevalósi a feladó. A postabélyegző csak részben olvasható, de az alsó részen jól kivehető a 4-es tábori posta szám, ami a 33. közös gyaloghadosztályt jelölte - és amelynek a  83. gyalogezred is része volt.

A képeslapon olasz katonák vonulnak a hadifogságba, sajnos a kép nem elég részletes ahhoz, hogy az alakulatot azonosítani lehessen. Sokuk fején rohamsisak látható, a kép nem sokkal az után készülhetett, hogy megadták magukat. A háttérben lóháton egy német tiszt és néhány osztrák-magyar katona látható.
Frissítés: Nemrégiben érdekes adatok kerültek napvilágra a Dobes-família és a 83. gyalogezred kapcsolatáról. A család az apa, Dobes Ferenc révén került Komáromba. Az 1858-as születésű Dobes katonazenészként szolgált, majd a 83. közös gyalogezred zenekarának karmestere lett, és viszonylag fiatalon, 1903-ban hunyt el Komáromban. Séher (Széher) Julianna nevű feleségétől összesen öt gyermeke született: Anna, Júlia, Ferenc, Ottó (1894, Szeged), és Hubert (1896, Fehértemplom). Utóbbi két fiú ugyancsak katona lett és mindketten a 83. gyalogezredben szolgáltak. Ottó hadnagyként esett el a háború legelején, Lublinnál 1914 augusztus 28-án. Hubert túlélte a háborút, és tovább szolgált tisztként a m. kir. Honvédségben, pályafutását ezredesként fejezte be. Az ő fia, akit - minden bizonnyal bátyja emlékére - Ottónak kereszteltek, ugyancsak katonai pályára lépett: 1943. augusztus 20-án avatták híradó hadnaggyá a Ludovika Akadémián. 
A fentiek alapján a bemutatott lapot a Dobes fiúk egyik bajtársa, esetleg maga Hubert küldhette Dobes Annának. A hősi halált halt Dobes Ottó hadnagy emlékét a Szent András templom emléktáblája őrzi.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése