2016. február 4., csütörtök

Műtárgy: Erdélyi Emlékérem igazolvány

1940 szeptember 5-én a Magyar Királyi Honvédség erői átlépték a trianoni határt, hogy a második bécsi döntés értelmében bevonuljanak Észak-Erdélybe. Miként az 1938-as felvidéki bevonulás esetében is történt, a hadműveletekben részt vevő katonák számára emlékérmet alapítottak. Az Erdélyi Emlékérem megalapítására 1940 október elsején került sor, előlapját Hunyadi Mátyás, hátlapját Erdély címere díszítette. Az emlékérmekhez egyszerű kisméretű viselési igazolvány is tartozott, egy ilyen dokumentum a mai poszt témája.Az igazolvány maga meglehetősen egyszerű, 10,5X7,5 cm-es kékes színű papírra nyomtatták.  A kibocsátó katonai szerv - mint az a fejbélyegzőn olvasható - a M. kir. komáromi 2. honvéd helyőrségi kórház. Az intézmény Észak-Komáromban működött, ugyanabban az egykori kolostorépületben, amely 1918 előtt a 18. számú helyőrségi kórháznak is otthont adott. A dokumentumot a budafoki születésű Dr. Lutz György tartalékos segédorvos részére állították ki. Ebben az időszakban az katonai orvosok még saját rendfokozati megnevezéseket viseltek, a segédorvos a XI. rangosztályba tartozott, tehát hadnagynak felelt meg. 1941-től egyébként a katonaorvosok rendfokozati megkülönböztetése megszűnt, innentől orvos hadnagy stb. volt a hivatalos. Az aláíró az intézmény parancsnoka volt, Dr. Király László, 2-od osztályú főtörzsorvos, ez utóbbi rendfokozat a VII. rangosztályba sorol, tehát alezredesnek felel meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése