2018. augusztus 5., vasárnap

Hírek a múltból 22: Nagystílű nemzetközi szélhámost fogtak el Komáromban

A múlt század első felében szinte minden ember ismerte a "köpenicki kapitány" történetét: 1906-ban a németországi Köpenick városában egy Wilhelm Voigt nevű szélhámos, porosz tiszti egyenruhában "eltérített" egy őrjáratot, a katonákkal letartóztatta a város vezetőit, majd magához vette a település pénztárát és eltűnt. Bár hamarosan elfogták, a történet bejárta a világot. De említhetjük Frank Abagnale-t is, aki pilótaegyenruhában szélhámoskodott, több évig sikeresen - történetéből készült a Kapj el ha tudsz című film.
1941-ben Komáromban is felbukkant egy egyenruhás szélhámos - név szerint bizonyos Hajden (Hayden) Iván  (István) Mátyás, aki már hosszú bűnlajstrommal "büszkélkedhetett". 1913-ban a cs. és kir. 44. gyalogezredből szökött meg, és egyenruhában követett el bűncselekményeket. 1914-ben elfogták, s három év börtönre ítélték, amiről számos korabeli újság beszámolt. 1916-ban azonban egy hasonszőrű imposztor társaságában ismét megszökött.  

Nagystílű nemzetközi szélhámost fogtak el Komáromban

Tiszthelyettesi egyenruhában követte el csalásait

Ifju Füssy Kálmán komáromi nyersolaj kereskedőhöz egy honvédegyenruhát viselő férfi állított be nemrégen vitéz Körmendy Kálmán tiszthelyettesként mutatkozott be s a katonai parancsnokság körbélyegzőjével és egy ezredes aláírásával ellátott irattal motalkót igényelt a katonaság számára. A kereskedő habozás nélkül szolgáltatta ki a kért motalkó mennyiséget, aminek az árát a tiszthelyettes nem fizette ki mondván, a számlát a parancsnokság elsején fogja elintézni. A tiszthelyettes nemsokára  ismét megjelent Füssynél, újabb motalkóigényléssel, s ekkor beszélgetés közben a kereskedő megmondta vitéz Körmendynek, hogy a napokban be kell vonulnia katonának. A tiszthelyettes kijelentette, hogy a behívást módjában van elhalasztatni.
Valóban másnap Füssy nevére szóló behívójeggyel jelent meg ismét, a behívás szeptember  1-re szólt. A tiszthelyettes újabb motalkómennyiség átvétele után távozott. Ifjú Füssy Kálmán azonban meggondolta magát s úgy vélte célszerűbbnek ha az első behívójegy alapján cselekszik s most tavasszal vonul be katonának. Jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon, ahol kiderült, hogy semmiféle szeptember 1-re szóló behívót nem állíttottak ki számára. Jelentése alapján megindult a nyomozás és csakhamar sikerült is elfogni az állítólagos vitéz Körmendy Kálmán tiszthelyettest, akiről kisült, hogy Hajden Iván Mátyásnak hívják és semmi köze a katonasághoz, ellenben egy igen furfangos és ügyes nemzetközi szélhámos.
A letartóztatott Hajden bevallotta, hogy voltaképpen asztalos. Balatonöszödön született, bejárta Németországot, Romániát, a cseh protektorátust,  Jugoszláviát, Lengyelországot s mindenhonnan különböző szélhámosságok miatt toloncolták ki. Az erdélyi részek visszacsatolása alkalmával Nagyváradon tartózkodott, ahol egy Friedmann nevű zsidóval különféle katonai bélyegzőket csináltatott. Erdélyben szerzett egyenruhát is,  amiben Kassán keresztül Komáromba jött át, miután egy sereg katonai okiratot hamisított a bélyegzők segítségével. Komáromban a csalások egész sorát követte el. A Délkomáromi Hengermalomtól s több komáromi lisztkereskedőtől, mint a katonai parancsnokság megbízottja, lisztet vásárolt, ugyancsak megbízotti minőségben Dusa Vidortól 700 pengős motorkerékpárt vett meg, aminek az árát, mint a lisztmennyiségek árát is, nem fizette ki. Egy Pusztai nevű pincér nevére német s magyar katonatisztek aláírásával ellátott engedélyiratot hamisított, hogy a pincér 313 márkáját beválthassa.  A pénzt elintézés védett magához vette. A kicsalt anyagokat aztán eladta, így akart tenni a Vidor-féle motorkerékpárral is mikor elfogták.  A letartóztatott Hajden a komáromi ügyészség foglya, az a feltevés, hogy kihallgatása további során még számos nagy szélhámosságra derül fény.

 Komáromi Lapok 1941 május 31
 

Háromévi szigorított dologházat kapott egy kalandor

A komáromi rendőrség elfogott egy nemzetközi szélhámost, akinek igazi neve Hayden Iván Mátyás. Hayden három álnéven is dolgozott és szélhámosságait többnyire honvédaltiszti egyenruhában követte el. Szélhámoskodott, közben lopott is Székesfehérvárott, Kassán, Nagyváradon, Pécsett, Dombóváron, Budapesten és Komáromban. Csak Komáromban egy hónap alatt 24 szélhámosságot követett el. Hamis bélyegzővel ellátott igazolások alapján lisztet, benzint, zsírt, sertést vásárolt, de sehol nem fizetett. Az egyik malomtulajdonostól nagymennyiségű lisztet igényelt a „tisztikar részére", egy helyen „besorozta" a motorkerékpárt. A veszedelmes szélhámost a komáromi törvényszék Kovács-tanácsa már el is ítélte. A három álnéven dolgozó szélhámos háromévi szigorított dologházat kapott. Az ítélet jogerős.  

Népszava 1941. július 11.  

Hayden utóbb 1947-ben egy népbírósági perben tűnt fel tanúként, mivel állítólag 1919-ben mint foglár látta a különítményesek atrocitásait. 1957-ben a Somogyi Néplap újságírói interjút készítettek vele amelyben a munkásmozgalomban szerzett érdemeit bizonygatta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése