2019. augusztus 18., vasárnap

Komárom rendőrsége 1909-ben

Kicsit most eltérünk a blog alaptémájától, s hadtörténelemtől a rendvédelem-történet vizeire evezünk. Az 1910-es évre kiadott "A közbiztonság almanachja" című kiadvány egy érdekes leírást közölt Komárom szabad királyi város rendőrségéről (egységes államrendőrség 1920-ig nem létezett Magyarországon, a nagyobb városoknak saját rendőrségük volt). A kiadványban megjelent írást teljes terjedelmében közlöm, néhány kiegészítéssel. 
Lássuk tehát, hogy festett Komárom város rendőrsége 110 évvel ezelőtt!Komárom 

Ennek a derék csallóközi városnak szinmagyar a lakossága s székhelye a hasonnevű vármegyének. Területe 5554 katasztrális hold, amelyből 203 hold a Duna jobb partján belterületet képez, azonfelül 706 hold szőlőmivelésre is használtatik. A Duna-sziget 142 holdat tesz ki, 384 hold pedig a város Duna balparti területe és 4119 hold a külső határa. Ez idő szerint lakossági 17.000 polgári és 3600 katonai lélekből áll. 
Komárom város rendőrségének élén Sárkány Ferenc főkapitány áll. Élte javakorában levő, kellemes megjelenésű és modorú, nagy szakképzettségű és intelligenciájú férfi, aki nemcsak mint ember, de mint hivatalnok is közbecsülés és szeretetnek örvend. 
Tisztikara 2 alkapitányból (Mihola János I.  és Revitzky Béla II. alkapitány - BF.) , 1 rendőrbiztosból (Szitár Mihály - BF.), 2 írnok és 4 díjnokból áll. Van 25 rendőre, 2 őrmestere, 4 negyedmestere, van azonkívül 2 hivatalszolga, egy kapus, egy házmester, végül 2 rendőrorvos, 1 halottkém és 2 bába. 
A rendőrség költségvetése az 1907. évi előirányzat szerint 54,450 korona. A tiszti illetmények ezek: főkapitány 4420 korona; I. alkapitány 2720 kor.; II. alkapitány 2120 kor.; rendőrbiztos 1520 kor.; 2 rendőrorvos á 2400 kor.; halottkém 700 kor.; 2 bába a 300 kor.; bejelentőhivatali írnok 1720 kor.; iktató 1420 kor.; 3 dijnok á 3 kor., á 2 kor. 40 fill., á 2 kor.; 1 őrmester 1030 kor. és természetben lakás; 4 negyedmester* 920, 950, 980 és 1010 kor.; 3 hivatalszolga á 960, 940 és 920 kor.; egy házmester 960 kor.; 1 kapus 930 kor.; 1 kapus 930 kor.; 1 címzetes őrmester 930 kor.; 2 tizedes 900, 910 kor.; 7 első osztályú rendőr a 800 kor.; 7 másodosztályú rendőr á 830 kor. és 8 harmadosztályú rendőr á 780 korona. (A díjnokok esetében napi, a többieknél éves bérről van szó - BF).
A rendőrlegénység ezenkívül egyénenként kap két pár uj csizmát és két pár uj cipőt; évenként egy téli, egy nyári nadrágot, egy mellényt, egy sapkát; 2 évenként egy szőrmés blúzt; 3 évenként egy posztóköpenyeget; 5 évenként egy esőköpenyeget és kalapot. 
A rendőrlegénység egyenruhája azonos a fővárosiéval, mig a tisztikarnak egyenruhája nincsen. 
Komáromban a közbiztonsági állapotok kielégítők. A rendőrséget támogatja lehetőség szerint a városi hatóság s súrlódás vagy egyéb kellemetlenség a polgármester, tanács, közgyűlés és főkapitány között nem igen fordul elő. 
Ám azért a policiának megvannak a maga panaszai. Általánosak azok és közismertek. Ott vannak egybefoglalva abban a memorandumban, amelyet annak idején az országos kongresszus a legfőbb rendőr, a belügyminiszter elé terjesztett. 
Lehet, hogy talán a személyes viszonyoknál fogva Komárom város rendőrsége türhetőbb állapotban van, mint egynémely másik, de nagy általánosságban azok az állapotok mégis csak egyformák. 
A megváltást azért épen úgy az államosítástól várja egyik is, másik is, mint a talán szerencsésebb Komárom. 


A közbiztonság almanachja 1. 1910. évre (1909)

* A negyedmesteri intézmény középkori eredetű, városi tisztség, feladatai elsősorban a rendfenntartással voltak kapcsolatosak. 1848 után a legtöbb helyen megszűnt, Komáromban azonban továbbra is fennmaradt és betagozódott a városi rendőrség kötelékébe.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése