2019. november 27., szerda

Hála-adó prédikáczió Mántua megvételének hire hallására

Az 1799-1802 között vívott második koalíciós háború első évének egy fényes győzelme volt Mantova városának bevétele. Az osztrákok 1797-ben, fél éves ostrom után veszítették el az erősséget. 1799 júliusában Kray Pál táborszernagy vezetésével igyekeztek visszavenni a stratégiai fontosságú, és igen jól védhető települést a franciáktól. Napóleon úgy számolt, hogy a jelentős számú és készletekben bővelkedő védősereg legalább novemberig képes lesz tartani magát.
Az osztrák sereg július 5-én indította meg az ostromot. Mantova francia parancsnoka, François-Philippe de Foissac-Latour hadosztálytábornok kiváló hadmérnök hírében állt, de az ostromlott város élén nem alkotott maradandót. A vele szemben álló Kray altábornagy viszont kiválóan tette a dolgát, aminek következtében Foissac-Latour mindössze 26 nap után feladta Mantovát. 
A győzelem hírére Ferenc császár elrendelte, hogy valamennyi helyőrségben és kivonult csapattestnél hálaadó szentmisét, "Te Deumot" kell tartani. Az ünnepléshez természetesen mások is csatlakoztak: Komáromban a református gyülekezet augusztus 18-án istentiszteleten adott hálát a diadalért. Az eseményen a gyülekezet lelkipásztora, Farkas János prédikált. Farkas tiszteletes beszédét nyomtatásban is megjelentette.
Ezt a nyomtatványt szeretném most röviden bemutatni. A 22 oldalas füzet álló formátumú, 20 x 12, 5 cm-es, jelzés és szöveg nélküli kék papírborítóval. A mű címe belső oldalon olvasható:

HÁLA-ADÓ PRÉDIKÁCZIÓ, 
MELLYET 
A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI VITÉZ SEREGEK'
DITSŐ GYŐZEDELMEINEK, 
NEVEZETESEN 
MÁNTUA MEG-VÉTELÉNEK 
HIRE HALLÁSÁRA 
KÉSZITETT 'S MONDOTT 
FARKAS JÁNOS 
a' Rév-Komáromi Evang. Reform. 
Gyülekezetnek egyik Prédikátora. 
MDCCXCIX dik Esztendőben, 

Augustusnak 18-dik napján.


A könyvecske Weinmüller Bálint komáromi nyomdász műhelyében készült.1801-ben, a második koalíciós háborút lezáró békeszerződés értelmében Mantovát visszakapták a franciák. Kray Pál 1804-ben hunyt el Pesten, sírja ma is megvan a Belvárosi Plébániatemplomban. Szarkofágján a győzetes csatái között felsorolva olvasható Mantova neve is. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése