2020. november 19., csütörtök

A 12. gyalogezred ezredtörténete(i) II.


A 12. gyalogezred második ezredtörténete 1915-ben jelent meg. A kötetről így írt a Komáromu Ujság:

Egy csinos kiállítású füzet került a kezeink közé, amely röviden, dióhéjba szorítva kellemes, lebilincselő stílusban mondja el a mi hős 12 - es ezredünknek igazan mozgalmas történetét különösen kiemelvén azt a rendíthetetlen bátorságot, hősiességet, amellyel ez a vasdandár a most folyó világháborúban soha el nem múló, soha el nem homályosodó dicsőséget szerzett.

A nemcsak a történészt, de a laikus érdeklődőt is lekötő ízléses füzet német nyelven is megjelent s kiosztásra kerül a vitéz 12 - es gyalogezred derék legénysége között, hogy az ősi, szittya magyar vér még magasabb lángra lobbanjon és hasonló dicső tettekre buzdítson. Kétszeres elismerés illeti tehát Lében ezredest, aki e derekas munka elvégzésével megbízta a tudós szerzőt, aki — mint minden művével — ezzel is gyarapította írói babérait.

Zulawski Andor, a 12-ik gyalogezred népszerű kapitánya régi ismerőse már Komárom úri társadalmának, hiszen már 20 évvel ezelőtt itt szolgait, mint hadnagy és komáromi tartózkodásához fűződik első tudományos munkájának megírása.

A háború kitörése őt is hadbaszólította és újra Komaromba jutott, ahol a köztiszteleten kívül legénységének rajongó szeretete veszi körül Zulawskit. aki nem egyszer osztatott ki lelkes dalokat, szívet megdobbantó verseket a legénység között. Így a Király himnuszt pompás magyar fordításban és a németek nemzeti imádságát, a Wacht am Rheint is és pedig a magyar viszonyokra átültetve, igazi költői becses feldolgozásban. E gyönyörű fordítást lapunk, a Komaromi Újság és Az Ujság is leközölte annak idején.

Zulawski műve egy kis alakú, papírkötéses füzet: mindössze húsz oldalas. A terjedelem első felét az alapítástól a világháború kitöréséig terjedő események rövid összefoglalása teszi ki. Zulawski ehhez minden bizonnyal a korábban már bemutatott kétkötetes ezredtörténetet használta forrásként. A füzet második fele vázlatosan ismerteti az ezred 1914-ben és 1915 elején vívott harcait, nagyobbrészt azonban csak az alakulatot illető magasabb parancsnoki dicséreteket idézi, többek közt az 1915. április 22-i ún. Höfer-jelentést (a Sajtóhadiszállás által kiadott jelentésekben még további két alkalommal szerepelt az ezred a háború folyamán).

Az utolsó két oldalon a kitüntetett és a hősi halált halt tisztek névsora olvasható. Utóbbi lista itt olvasható (a nevek magyarosított formában szerepelnek):

Századosok: Berka Arthur, Cenek Ferenc, Cerha János, Fink Richárd, Friedrich Károly, Heyne Tivadar, Hoffmann Gusztáv, Kavcic Jenő, Laske Károly, Sághy-Ruszek Aurél, báró Schuster Alfréd, Thurner Ferenc
Főhadnagyok: Zwerger Mátyás, Bisza János, Sekanina Márton, Koch Károly, Fischer Kálmán
Hadnagyok: Angyalos Rezső, Walter János, László Béla, Matanovich Hermann, Jäger Frigyes, Varga Vilmos
Tartalékos hadnagyok: Michelstädter Arthur, Dr. Popelák Henrik, Weisz György, Nitsch Ferenc, Kolig Antal, Péter János, Trugly Aladár, Plavenszky Imre
Tartalékos zászlósok: Láng Gyula, Déri Jenő, Bombera Rezső, Koch Béla, Manguth István, Jirasek József, Kohn Oszkár, Jandecka Béla, Hohenberg Ernő, Keleti András, Hondl István, Kisfaludy Pál, Mandl Károly

A Zulawski-féle ezredtörténet első, a világháború kitöréséig tartó része egyébként az 1915-ös Komáromi Kalendáriumban is megjelent. Az ezred történetéről szóló füzet ma már igazi ritkaságnak számít. A fenti újságcikkben említett, német nyelvű kiadás nyomára mindeddig nem sikerült rábukkanni. 

A két világháború között számos, egykori osztrák-magyar katonai alakulat történetét kiadták. Sajnos a 12. gyalogezred esetében csupán az ilyen irányú kezdeményezésekről lehet beszámolni, ugyanis a mű - eddigi információink szerint - sohasem készült el. 

A Komárommegyei Hírlap 1933 augusztusában adott hírt a 12-es veteránok Dél-Komáromban tartott országos értekezletéről. Az esemény egyik programpontjai között szerepelt az alakulattörténetre vonatkozó utalás is: 

[...] az ezred-történet adatainak és eseményeinek, megírt, avagy már közzétett közleményeknek, az azzal összefüggő történeteknek, emléktárgyaknak összegyűjtésére bizottság kiküldése.

 Ezen túlmenően sajnos nem sikerült további adatra bukkanni az ezredtörténetet illetően. 

2018-ban a Komáromi Klapka György Múzeum rendezett egy I. világháborús kiállítást, amelyhez egy igen gazdag kötet is készült. Ebben is megjelent egy vázlat az ezred I. világháborús történetéről, amelyet én követtem el. Az írás a könyv 133-139 oldalain olvasható.

Köszönet Lengyel Ákosnak, amiért a Zulawski-féle ezredtörténetet a rendelkezésemre bocsátotta!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése