2024. május 11., szombat

Komárom 1940


Egy kedves kutatótárs nemrégiben egy érdekes dokumentumra hívta fel a figyelmemet: a Magyar Nemzeti Levéltár jóvoltából digitálisan kutathatóvá vált egy jegyzék, amely a m. kir. székesfehérvári honvéd hadtest parancsnokság alárendeltségébe tartozó alakulatok adatait tartalmazza. 

A gépelt táblázatban az alakulat neve mellett az elhelyezése, illetve a parancsnok neve szerepel, az 1940-es állapotnak megfelelően. A jegyzék 128 katonai szervezet adatait közli, ebből 28 Komáromban települt. A mai bejegyzésben ezeket teszem közzé. 

A teljes jegyzék ezen a linken érhető el. 

6. honvéd gyalogdandár parancsnokság

Komárom É, Belsővár

Pk: Pajtás Gyula vk. ezredes

22. honvéd gyalogezred parancsnokság

Komárom, Klapka György út 50. Frigyes főherceg laktanya

Pk: nemes Haynal Alajos ezredes

22. honvéd gyalogezred, I. zászlóalj

Komárom D, Monostori várerőd

Pk: Marosfalvy Béla alezredes

22. honvéd gyalogezred, II. zászlóalj

Komárom É, Belsővár

Pk: Pándy György alezredes

52. határvadász portyázó osztály parancsnokság

Komárom É, Belsővár

Pk: Jókay Sándor őrnagy

II. honvéd önálló huszár század

Komárom, Klapka György út 50. Frigyes főherceg laktanya

Pk: Bercsényi László őrnagy

6. honvéd tábori tüzérosztály

Komárom, Klapka György út 50. Frigyes főherceg laktanya

Pk: Manhold Ede Pál alezredes

II. honvéd gépvontatású tarackos üteg

Komárom É, Nádor-vonal II. erőd

Pk: Kékesy Béla őrnagy

II. honvéd tüzér mérőszázad

Komárom, Klapka György út 55. Frigyes főherceg laktanya

Pk: Kirchlechner Ernő őrnagy

II. honvéd árkász tábor

Komárom D, Árkász tábor

Pk: Radnóthy Henrk alezredes

II. honvéd híradó zászlóalj

Komárom É, IV. várerőd

Pk: Lehóczky János alezredes

II. honvéd fogatolt vonatosztály

Komárom, Belső körút 319. sz.

Pk: Világhy György alezredes

II. honvéd gépkocsizó vonatosztály

Komárom, Séta tér 315. sz.

Pk: Kass László I. őrnagy

II. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj

Komárom É, III. várerőd

Pk: vitéz Gyürkey György ideiglenesen ténylegesített nyugállományú alezredes

II. honvéd tüzér és fegyverjavító műhely

Komárom É, volt lőszergyár területén

Pk: Burián Géza alezredes

2. honvéd élelmező raktár komáromi fiókraktára

Komárom É, III. várerőd

Pk: Solt (Strumperger) Gyula élelmező gazdászati főhadnagy

2. számú honvéd helyőrségi kórház

Komárom É, Kórház tér 1. sz.

Pk: Dr. Tomory Ernő 1. osztályú főtörzsorvos

101. honvéd hidász zászlóalj

Komárom, Hidász laktanya

Pk: vitéz Raffay György alezredes

Komáromi 6. honvéd kiegészítő parancsnokság

Komárom É, Széchenyi u. 21. Kolostor laktanya

Pk: Fáy György ezredes

Gesztesi járás katonai parancsnokság

Komárom D, Klapka György út 50.

Pk: vitéz Bonda Béla alezredes

Komáromi járási és megyei városi katonai parancsnokság

Komárom É, Öregvár

Pk: Bácsfalvi Ferenc alezredes

Komáromi honvéd állomásparancsnokság

Komárom, Belső vár

Pk: Bántay Alfréd tábornok

honvéd folyamezred II. zászlóalj

Komárom, Belső vár

Pk: Detrich Kálmán II. osztályú törzskapitány

Komáromi csendőrosztály parancsnokság

Komárom, Széna tér 4.

Pk: vitéz Soltész József alezredes

Komáromi állami méntelep katonai osztag parancsnokság

Komárom D, Mussolini u. 52.

Pk: kismartoni Anker Sándor méneskari százados

10. honvéd lőszerraktár parancsnokság

Komárom É, Óvár

Pk: Sütő László alezredes
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése