2015. november 20., péntek

Hírek a múltból 12.: A rablógyilkos őrmester (folytatás)

Beck Tivadar őrmester szörnyű tettéról 1912 márciusában adott hírt a Komáromi Lapok. A bűntény részleteit, valamint a nyomozás és a bírósági eljárás részleteit az év októberben ismerhette meg a komáromi közönség.  
A rablógyilkos őrmester

A katonai törvényszék tizenkilenc évi szigorú börtönre ítélte.

Ez év március elején kínos szenzációja volt a komáromi helyőrségnek. A helyben állomásozó 18. számú egészségügyi osztály egyik őrmesteréről: Beck Tivadarról kinyomozták, hogy pár nappal azelőtt Pándorfalu és Mosonújfalu között Kalinka Máytás pozsonyi fiatal gazdálkodót agyonlőtte és kirabolta.
A véres eset, amint a vizsgálat kiderítette a következőkép folyt le:
Március 2-án este a bécs pozsonyi országúton agyonlőttek és kiraboltak egy földmíves embert. Az áldozat Kalinka Mátyás, Kalinka Jakab pozsonyi gazdálkodó fia. Kalinka saját parasztszekerével Bécsbe utazott, ahova zabot szállított. Rakományát körülbelül 650 koronáért adta el és még aznap este elindult hazafelé. Pándorfalu és Mosonujfalu között az országúton meggyilkolták és kifosztották a legényt, akinek bal halántékán lövéstől eredő seb tátongott. Összes pénze és órája hiányzott.
A rögtön megejtett orvosi vizsgálat szerint a legényt közvetlen közelről revolverrel lőtték agyon. Kalinka hazafelé vezető útján Bruckot, Pándorfot és Mosonujfalut érintette. A vizsgálat megállapította, hogy a legény Bruckban a Sánta vendéglőben fogyasztotta el vacsoráját. Itt találkozott egy ismerősével, Mikola Fábián parasztlegénnyel, aki fölkérdzett a szekérre. Ez a Mikola Bruckban dolgozik és Pándorfban lakik.
Mikolát azonnal kinyomozták és letartóztatták. Azt adta elő, hogy ő Kalinkával Pándorfig utazott együtt, itt leszállt a szekeréről. Bruck és Pándorf közt egy katona kéredzett fel a kocsira. A katonának szőke haja, szőke bajsza volt és úgylátszott, régebben ismerte Kalinkát, mert így kiáltott rá:
-         Szervusz Matyi! Nem vennél föl a szekeredre?
A katonának ehylet csináltak hátul a szalmában. Amikor Mikola Pándorfban leszállt, a katona a szekéren maradt. Ezt a vallomást megerősítette egy tanú vallomása, aki látta, amikor a szekérről leszállt, Kalinka pedig a katonával tovább hajtott. Ezek az adatok valószínűvé tették, hogy a rablógyilkosságot egy katona követte el. Sikerült megállapítani, hogy egy katona, akire Mikola személyleírása ráillik, szombaton este egy brucki kocsmában vacsorázott.
A nyomozás, melyet a csendőrség megindított, és melyben a pozsonyi rendőrség egyik detektívje is résztvett, kiderítette , hogy az nap Mosonújfaluban időzött szabadságon Beck Tivadar egészségügyi csapatbeli őrmester, aki hazulról este távozott, hogy visszatérje Komáromba, állomáshelyére.
Mivel a rablógyilkossággal gyanúsított katona személyleírása ráillett Beck Tivadarra, a csendőrség megkereste a komáromi csendőrséget, hogy amennyiben Beck Tivadar szanitécz-őrmester hazaérkezett volna Komáromba – intézkedjék a rendőrség, hogy a katonai hatóság őrizet alá vegye.
Beck Tivadar másnap csakugyan jelentkezett felettes hatóságánál, hogy szabadságáról visszaérkezett és átvette a 18. számú helyőrségi kórház irodájában szolgálatát. Március 4-én megjelent Reviczky Béla alkapitány a kórház parancsnokánál, akinek a csendőrség megkeresését felmutatva, kérte Beck Tivadar őrizet alá vételét addig is, amíg a csendőrség kiküldött nyomozó közege meg nem érkezik.
Másnap reggel megérkezett a pozsonyi járási őrmester és a nyomozó detektív és a közben értesített hadbíróval együttesen Beck Tivadart kihallgatták.
Az őrmester a kihallgatáskor kereken tagadta, hogy ő ismerné a meggyilkolt embert, akivel nem is találkozott, a hadbíróság azonban a tagadással nem érte be. Kikutatta az őrmester ingóságait, melyek között megtalálta a Kalinkától elrabolt zsebórát és a pénz nagy részét. Beck őrmester ezután elismerte, hogy ő rabolta ki Kalinka Mátyást és azt vallotta, hogy véletlenül sült el a revolvere.
A vallomás alapján a hadbíró letartóztatta Beck őrmestert és szoros fedezet mellett beszállíttatta a helyőrségi fogházba, a bűnügyi eljárást megindította ellene a katonai bíróság.
Hónapokig tartott a vizsgálat, melynek folyamán a hadbíróság mindenkit kihallgatott, aki ebben a bűnügyben bármi jelentéktelen körülményre is világot deríthetett vallomásával. A vizsgálat ugyan minden közvetett bizonyítékot megszerzett arra, hogy beigazoltnak lássa, hogy Beck Tivadar őrmester előre megfontolt szándékkal követte el a bűnt, de közvetlen bizonyíték nem volt, miután Beck Tivadar következetesen megmaradt ama vallomása mellet, hogy revolvere véletlenül sült el.
A komáromi hadbíróság, mint elsőfokú katonai bíróság ennek dacára is súlyos büntetést mért ki Beck Tivadar őrmesterre: rablógyilkosság miatt kötél általi halálra ítélte. A büntető ügyet az elítélt föllebbezésére, de különben hivatalból is, a bécsi katonai felsőbb bírósághoz terjesztették föl, mely Zappe Károly tábornok hadbíró […] elnök vezetése mellett tartott ülésében Boublik János alezredes-hadbíró előadása és a vizsgálati iratok felolvasása után Beck Tivadar őrmestert tizenkilenc évi szigorított börtönre ítélte.
Ez az ítélet – bár hivatalból még a legfelsőbb katonai törvényszékhez terjesztik föl – immár jogerős. A komáromi katonai hadbíróság, amint a felsőbb katonai bíróság fent ismertetett ítéletét kézhez vette, - nyomban kihirdette az elítélt Beck Tivadar előtt, aki nagy lelki megkönnyebbüléssel vette tudomásul.
A hadbíróság fölterjesztést intézett a legfőbb katonai törvényszékhez, hogy jelölje ki azt a katonai fegyházat, hol Beck Tivadar büntetését kitöltse. A rossz utra tévedt fiatalembert valószínűleg a möllersdorfi katonai fegyintézetbe szállítják. 


Komáromi Lapok 1912. október 26

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése