2015. december 25., péntek

Komáromi vár- és nehéztüzér emlékmű terv

A Katonaújság című folyóirat 2014/1-es számában jelent meg egy írásom a fenti címmel. Most ezt a cikket a HK Hermanos Kiadó jóvoltából teljes terjedelmében közzé tehetem itt a blogon. A jegyzetek sajnos terjedelmi okok miatt nem kerülhettek be az újságba, ezeket itt most mellékelem a szöveghez.


Jegyzetek:

1 1917. évi VIII. törvénycikk a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről

2 MTI hír Magyar Országos Tudósító 1939. február 15.

3 Ezen kívül még a 2. 3. és 7. önálló vártüzér zászlóaljaknak volt magyar legénysége.

4 Dr. Alapy Gáspár (1880-1945) 1928-tól Dél-Komárom, 1939-től az újraegyesített Komárom polgármestere.

5 MTI hír Magyar Országos Tudósító 1935. november 11.

6 Komáromi Lapok (KL) 1942.04.25 6.p.

7 KL 1942.05.02 1.p.

8 Borbiró (Bierbauer) Virgil (1893-1956) építész, építészettörténész, építészetelméleti író, 1941-42 folyamán Komárom városrendezési tervén dolgozott

9 Domány János (1853-1921) 1892 és 1898 között komáromi főjegyző, majd 1899 és 1914 között polgármester.

10 KL 1943.03.13 6.p.

11 KL 1943.07.17 5.p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése