2021. január 29., péntek

Honvédtisztek 1871


A kiegyezés után az egykori 1848/49-es honvédeknek immár nem kellett megtorlástól, rendőri zaklatástól tartani. Lehetőségük nyílt a szervezkedésre, egyesületalapításra. Hamarosan megalakultak az úgynevezett honvédegyletek, amelyek igyekeztek összefogni az egy-egy vármegye, vagy nagyobb város területén élő veteránokat. 
Természetesen nem minden egykori honvéd volt tagja a szervezetnek, a volt tisztek azonban meglehetősen nagy számban voltak jelen az egyletek életében. Az egyleti tagság feltétele volt az igazolás, mivel sokan voltak, akik előnyöket remélve honvédnek adták ki magukat. Valószínűsíthetően ilyen irányú tájékoztatás végett született meg a Morzsányi Sándor egykori főhadnagy által szerkesztett 7000 igazolt, s életben levő 1848/9-diki honvédtiszt névjegyzéke rang és betűszerint címet viselő kiadványa. Az 1871-ben közzétett 32 oldalas füzet, mint a címe is mutatja az igazolt tisztek névjegyzékét tartalmazta, rendfokozatok szerint szétbontva. A lista a nevek mellett a lakhelyet is tartalmazta, de csupán a vármegyét , illetve a nagyobb városokat nevezték meg.

E kötetből gyűjtöttem most ki a komáromiakat, illetve a Komárom vármegyeieket. Fontos megjegyezni, hogy többen csak ebben az időszakban éltek/dolgoztak itt, de egyébként nem voltak idevalósiak, de ettől eltekintve szép számú helyi polgárt tartalmaz a felsorolás. Az egyes linkek Bona Gábor kiváló,  honvédtisztekről szóló adatbázisára mutatnak, amely digitális formában is elérhető. Amelyik névnél nem szerepel link, azt a személyt nem találtam meg a Bona-féle adatbázisban. 

A Morzsányi-féle listában szereplő névalakokat Bona Gábor adatbázisa alapján javítottam. A listában alhadnagyként szereplő személyek a mai fogalmaink szerint hadnagyi rendfokozatot viseltek. 

Antal Dániel alhadnagy (1824 Felsőgellér - 1896 Madar)

Balyák Ignác alhadnagy (?-?)

Bányai Imre százados ?

Békeffy János alhadnagy (?-?) 

Bese Antal alhadnagy (1824 Komárom - 1880 Komárom)

Boldoghi Alajos főhadnagy (1829 Buda - 1900 Komárom) 

Bozó Manó alezredes (1818-1892)

Czike Zsigmond alhadnagy ?

Czilling István alhadnagy (1820 Komárom - 1870 Komárom) 

Csaplovics József alhadnagy (1824 Alsószőllős - 1914 Kamocsa)

Csapó Pál őrnagy (1822-1878)

Dömjén Béla százados (1829-1886)

eőri Nagy Albert főhadnagy (1820 Komárom - 1874 Komárom)

eőri Nagy Károly főhadnagy (1829 Kocs - 1893 Komárom)

Fröhlich József főhadnagy (1823 Selmecbánya - ?) 

Fülöp István alhadnagy  (1828 Komárom - ?) 

Gáspár Lajos százados (1811 Galánta -1882 Komárom)

Grega András százados (1812 Maluzsina – 1874 Ógyalla)

Gregorics Gábor főhadnagy (1830 Komárom - 1893 Komárom) 

Heffler Szilárd alhadnagy (1826 Komárom - 1887 Komárom) 

Horváth Endre alhadnagy (1828 - 1918 Esztergom)

Horváth Ignác főhadnagy ?

Hörömpöli Mihály alhadnagy (1823 Dad - ?) 

Iczés Ferenc főhadnagy (1824 Felpéc - ?) 

Ignáczy József alhadnagy (1819 Nagyszombat - ?) 

Jaross Móric  alhadnagy (1828 Kolta - 1902 Kolta) 

Kiss Dénes főhadnagy (1826 Csép - 1902 Csép) 

Kiss Elek alhadnagy (1829 Dad - 1883 Csép) 

Kollár Lajos százados ?

Kolmár István alhadnagy (1828 Kisterenye - 1870 Komárom) 

Kolozsváry János főhadnagy

Komáromy János alhadnagy (1824 Csallóközaranyos - ?)

Kürthy Arnold alhadnagy (1822/23 Nagyfajkürt - 1891 Budapest) 

Laky Móric főhadnagy (1825 Kisigmánd - ?)

Lebstück Mária alhadnagy (1830 Zágráb - 1892 Újpest) 

Leopold József alhadnagy (1826 Tata - 1894 Komárom) 

Lévay Antal főhadnagy (1830 Udvard - 1905 Vágsellye)

Lévay Sándor alhadnagy (1828 Kola - 1905 Érsekújvár) 

Menner Alajos főhadnagy (1826 Tata - ?)

Mihovich Pál főhadnagy (1815 Kolta - 1891 Komárom)

Mike Károly százados (1814 Komárom – 1873 Komárom)

Münkl József őrnagy (1805-1887)

Niertit Gáspár hadnagy (?-?)

Ordódy István százados (1819 Bagota – 1874 Bagota)

Pálffy János százados (1822 Kömlőd – 1870 ?) 

Pausteriner János százados ?

Pechata Antal alhadnagy (1823 Kis/Nagytárkány - 1901 Komárom )

Perlaky József alhadnagy (1831 Felcsút - 1898 Veszprém)

Petteny Lajos főhadnagy (1821 - 1870 Komárom) 

Prágay Károly főhadnagy (1827 Komárom - 1868 Komárom) 

Rácsay Sándor százados (1818 Buda – 1909 Kolta) 

Reviczky István főhadnagy (1827 Esztergom - 1894 Ógyalla)

Ritter János alhadnagy (1822 Káloz - 1890 Budapest) 

Saági Antal százados (1820 Vicenza – 1886 Budapest) 

Schmied Mihály alhadnagy (?-?)

Stoj Jakab törzsorvos ?

Szabó Dávid alhadnagy (1831 Győr - 1874 Győr)

Szabó Gábor főhadnagy (1819 Deberecen - 1888 Komárom)

Szép Lőrinc főhadnagy (1817 Esztergom - 1872 Komárom)

Szerényi Antal százados (1824 Sátoraljaújhely - ?)

Szoldics Márton főhadnagy (1814 Tata-Tóváros - 1886 Komárom)

Telkessy József ezredes (1812-1883)

Thaly Zsigmond ezredes (1816-1886)

Tober János százados (1817 Komárom – 1887 Komárom) 

Vaisz Ferenc őrnagy (1817-1893)

Varga Károly alhadnagy (1828 Ács - ?) 

Varjú Imre alhadnagy ?

Végh Vince alhadnagy (1820 Apácaszakállas - ?) 

Vörös Benő százados (1824 Komárom – 1880 Komárom)

Vrábely Armand  százados (1825 Eszék - 1884 Budapest)

Weisz Ágoston alhadnagy (1825 Óbuda - 1890 Komárom)

       Zámory Móricz százados (1830 Bana – 1884 Bana)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése